Praktisk økonomi & finans

Praktisk økonomi & finans har som formål å formidle forskning og den gode og innovative praksis innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet.

Hovedvekten av artiklene er fra fagområdene finans, økonomistyring, regnskap, revisjon og skatt, men tidsskriftet publiserer også artikler innen samfunnsøkonomi, juss, strategi og ledelse. Det legges vekt på formidling av stoffet på en slik måte at det vekker interesse og gir ny innsikt både hos akademikere og praktikere.

Forfatterne er spesialister innenfor sine fagområder, enten som praktikere eller som ansatte i akademia. Artiklene tar sikte på å gi leserne en grundig og praktisk belysning av det tema som tas opp til behandling.

Tidsskriftet praktiserer «enkelt blind» fagfellevurdering på forskningsartikler, hvor forfatterens identitet er kjent for fagfellen, men ikke vice versa. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Forfatteren må selv be om fagfellevurdering ved innsendelse av manuskript.

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige).

Ansvarlig redaktør

Inger Johanne Pettersen, professor, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktører

Ragnhild Kvålshaugen, professor, Handelshøyskolen BI

John Chr. Langli, professor, Handelshøyskolen BI

Lars Inge Pettersen, partner, KPMG

Finn Espen Sellæg, partner, EY

Gry Skorpen, finanssjef, Ferd AS

Frode Sættem, professor, NHH - Norges Handelshøyskole

Redaksjonssekretær

Marit Rokkones

Kontakt

E-post: marit.rokkones@gmail.com

Bøker for anmeldelse: Inger Johanne Pettersen, NTNU, 7491 Trondheim, Norge

cover
 • 2020

 • 2019

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

   • Leder

    lockedLeder

    av
    • Lars I. Pettersen
    s. 87 - 87Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedKontantfri hverdag – et gode?

    av
    • Clint Sookermany
    s. 88 - 97Lesetid ca. 13 minutter
   • lockedPSD2 – transformasjon eller disrupsjon?

    av
    • Janne Britt Saltkjel
    s. 98 - 109Lesetid ca. 13 minutter
   • lockedOpen Banking i Norge – samarbeid som konkurransefortrinn?

    av
    • Lars Erik Fjørtoft
    • Håvard Presttun
    • Kim Tvedt
    s. 110 - 121Lesetid ca. 15 minutter
   • lockedEndrer risikobildet seg som følge av nye betalingsløsninger?

    av
    • Eirik Øsebak
    • Frank Horntvedt
    s. 122 - 131Lesetid ca. 13 minutter
   • lockedIgangsetting og boligprisvekst

    av
    • Trond-Arne Borgersen
    • Bjørnar Karlsen Kivedal
    s. 132 - 149Lesetid ca. 18 minutter
   • lockedHvem er smartest på Oslo Børs?

    av
    • Sturla Lyngnes Fjesme
    s. 150 - 163Lesetid ca. 15 minutter
  • Utgave 1

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002