Praktisk økonomi & finans

Praktisk økonomi & finans har som formål å formidle forskning og den gode og innovative praksis innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet.

Hovedvekten av artiklene er fra fagområdene finans, økonomistyring, regnskap, revisjon og skatt, men tidsskriftet publiserer også artikler innen samfunnsøkonomi, juss, strategi og ledelse. Det legges vekt på formidling av stoffet på en slik måte at det vekker interesse og gir ny innsikt både hos akademikere og praktikere.

Forfatterne er spesialister innenfor sine fagområder, enten som praktikere eller som ansatte i akademia. Artiklene tar sikte på å gi leserne en grundig og praktisk belysning av det tema som tas opp til behandling.

Tidsskriftet praktiserer «enkelt blind» fagfellevurdering på forskningsartikler, hvor forfatterens identitet er kjent for fagfellen, men ikke vice versa. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Forfatteren må selv be om fagfellevurdering ved innsendelse av manuskript.

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige).

Ansvarlig redaktør: Inger Johanne Pettersen, professor, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

cover
 • 2019

  • Utgave 4

  • Utgave 3

   • Leder

    lockedLeder

    av
    • Inger Johanne Pettersen
    s. 167 - 167Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedNordområdene i endring – innledende kommentarer

    av
    • Elena Dybtsyna
    • Frode Mellemvik
    s. 168 - 171Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedScenarioer som «reflektivitetsfeller»?

    av
    • Anatoli Bourmistrov
    s. 172 - 186Lesetid ca. 20 minutter
   • lockedNordområdene og verdiskaping: Arven etter skreien

    av
    • Elena Dybtsyna
    • Frode Mellemvik
    s. 187 - 195Lesetid ca. 13 minutter
   • lockedDet magiske nord?

    av
    • Frank Lindberg
    s. 196 - 211Lesetid ca. 20 minutter
   • lockedVerdiskapning i nordområdene – hvordan kan den måles?

    av
    • Konstantin Timoshenko
    • Andrey Mineev
    s. 212 - 230Lesetid ca. 19 minutter
   • lockedKatastrofeberedskap i bedriften – eksemplet arktisk reiseliv

    av
    • Odd Jarl Borch
    s. 231 - 237Lesetid ca. 9 minutter
   • lockedHvor stor er egentlig Adam Smith i økonomifaget?

    av
    • Knut J. Ims
    s. 238 - 250Lesetid ca. 17 minutter
   • lockedReflektioner med anledning av «Hvor stor er egentlig Adam Smith i økonomifaget?»

    av
    • Sten Jönsson
    s. 251 - 253Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedInngåelse, virkninger og oppsigelse av tariffavtale

    avs. 254 - 263Lesetid ca. 13 minutter
   • lockedHandelshøyskolenes framtid – fagutvikling eller institusjonell darwinisme?

    av
    • Inger Johanne Pettersen
    s. 264 - 273Lesetid ca. 12 minutter
  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002