Praktisk økonomi & finans

Praktisk økonomi & finans har som formål å formidle forskning og den gode og innovative praksis innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet.

Hovedvekten av artiklene er fra fagområdene finans, økonomistyring, regnskap, revisjon og skatt, men tidsskriftet publiserer også artikler innen samfunnsøkonomi, juss, strategi og ledelse. Det legges vekt på formidling av stoffet på en slik måte at det vekker interesse og gir ny innsikt både hos akademikere og praktikere.

Forfatterne er spesialister innenfor sine fagområder, enten som praktikere eller som ansatte i akademia. Artiklene tar sikte på å gi leserne en grundig og praktisk belysning av det tema som tas opp til behandling.

Tidsskriftet praktiserer «enkelt blind» fagfellevurdering på forskningsartikler, hvor forfatterens identitet er kjent for fagfellen, men ikke vice versa. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Forfatteren må selv be om fagfellevurdering ved innsendelse av manuskript.

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige).

Ansvarlig redaktør: Inger Johanne Pettersen, professor, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

cover
 • 2019

  • Utgave 4

   • Leder

    lockedLeder

    av
    • Finn Espen Sellæg
    s. 277 - 278Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedEndringer i IFRS

    av
    • Finn Espen Sellæg
    • Lars Ragnar Vigdel
    s. 279 - 288Lesetid ca. 15 minutter
   • lockedRegnskapsloven og ny norsk regnskapsstandard?

    av
    • Elisabet Ekberg
    s. 289 - 292Lesetid ca. 5 minutter
   • lockedNorsk regnskapslovgivning

    av
    • Trond Kristoffersen
    s. 293 - 308Lesetid ca. 14 minutter
   • lockedVerdiregulering av eiendom, anlegg og utstyr

    av
    • Trond Kristoffersen
    s. 309 - 324Lesetid ca. 15 minutter
   • lockedMerverdiavgift: Forenkling eller komplisering?

    av
    • Maren Linnestad
    • Erik Frøystad
    s. 325 - 332Lesetid ca. 11 minutter
   • lockedDigitalskatt som maktkamp – internasjonal skattereform og politisk konflikt

    av
    • Ingrid Hjertaker
    s. 333 - 342Lesetid ca. 14 minutter
   • lockedRegnskapsmanipulering

    av
    • Øystein Gjerde
    • Kjell Henry Knivsflå
    • Frode Sættem
    s. 343 - 359Lesetid ca. 19 minutter
  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002