Skatterett

Skatterett utgir vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Første hefte utkom i 1982.

Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt og de viktigste avgiftstyper, men utgir også omtale av offentlige utredninger, domskommentarer, bokanmeldelser og skatterettslige nyheter samt meningsytringer.

Vitenskapelige artikler som publiseres i tidsskriftet er fagfellevurdert. Tidsskriftets retningslinjer for fagfellevurdering kan leses her.

Lyst til å publisere i Skatterett? Manuskripter sendes til redaktørene Eivind Furuseth og Benn Folkvord.

Ansvarlige redaktører: Eivind Furuseth, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI Benn Folkvord, professor ved Universitetet i Stavanger

cover
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

   • Leder

    lockedHvorfor drikker Jeppe?

    av
    • Hugo P Matre
    s. 1 - 3Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedUtflyttingsskatt for eiendeler og forpliktelser – sktl. § 9-14

    av
    • Anne Dalheim Jacobsen
    s. 4 - 26Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedNoen aktuelle rettssikkerhetsspørsmål i skatteretten

    avs. 27 - 38Lesetid ca. 13 minutter
   • lockedHvilken søksmålsfrist gjelder for spørsmål i ligningen som ikke er behandlet i et endringsvedtak jf. lignl. § 11-1 nr. 4 første punktum?

    av
    • Snorre Farstad
    s. 39 - 65Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedAvkriminalisering ved skatteamnesti – kommentarer til Høyesteretts dom av 27. august 2012 (Rt 2012 side 1288)

    av
    • Henrik Horn
    • Thomas Skjelbred
    s. 66 - 71Lesetid ca. 8 minutter
   • lockedSkatteavtalenytt 2011–2012

    av
    • Johanne Rian
    s. 72 - 86Lesetid ca. 17 minutter
   • lockedSkatteklagenemnda ved Sentralskattekontoret for storbedrifter – klagebehandlingen 2012

    av
    • Linda H. Bragstad
    s. 87 - 116Lesetid ca. 45 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedAamelfot mfl.:Fusjon og fisjon, Satt regnskap og selskapsrett

    s. 117 - 117Lesetid under 1 minutt
   • Bokanmeldelse

    lockedMichael Tell: Fradragsbeskæring af finansieringsudgifter

    s. 117 - 117Lesetid under 1 minutt
   • Bokanmeldelse

    lockedOle Kristian Aabø-Evensen: Om oppkjøp av selskaper og virksomhet, En praktisk tilnærming til prosessene, verktøyene og eksemplene

    s. 117 - 118Lesetid under 1 minutt
   • Bokanmeldelse

    lockedArthur J. Brudvik: Skatterett for næringsdrivende, 36 utg.

    s. 118 - 118Lesetid under 1 minutt
   • Bokanmeldelse

    lockedBjerke mfl.: Straffeprosessloven, Kommentarutgave, bind I og II, 4., utg.

    s. 118 - 118Lesetid under 1 minutt
   • Bokanmeldelse

    lockedChristian Hambro: FoU og skatt, Om Skattefunn og andre utvalgte emner

    s. 118 - 119Lesetid under 1 minutt
   • Bokanmeldelse

    lockedDen norske Revisorforeningen: Revisors håndbok 2013, 34. utg.

    s. 118 - 118Lesetid under 1 minutt
   • Bokanmeldelse

    lockedSkattedirektoratet: Merverdiavgiftshåndboken, 9. utg.

    s. 118 - 118Lesetid under 1 minutt
   • Bokanmeldelse

    lockedSkattedirektoratet: Lignings-ABC 2012/13, 34. utg.

    s. 119 - 119Lesetid under 1 minutt
 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001