Skatterett

Skatterett utgir vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Første hefte utkom i 1982.

Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt og de viktigste avgiftstyper, men utgir også omtale av offentlige utredninger, domskommentarer, bokanmeldelser og skatterettslige nyheter samt meningsytringer.

Vitenskapelige artikler som publiseres i tidsskriftet er fagfellevurdert. Tidsskriftets retningslinjer for fagfellevurdering kan leses her.

Lyst til å publisere i Skatterett? Manuskripter sendes til redaktørene Eivind Furuseth og Benn Folkvord.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Skatterett | Tidsskrifter
 • 2020

  • Utgave 3-4

   • Leder

    lockedOmgjøring av utbyttebeslutning

    av
    • Benn Folkvord
    • Eivind Furuseth
    s. 221 - 222Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedRecent Norwegian Supreme Court case law on VAT grouping and VAT deduction of transaction costs related to the sale and purchase of shares from an EU and a Danish perspective – Part three

    av
    • Karina Kim Egholm Elgaard
    s. 223 - 254Lesetid ca. 55 minutter
   • lockedRentebegrensningsreglene i et nøtteskall

    av
    • Hilde Gamkinn
    s. 255 - 276Lesetid ca. 22 minutter
   • lockedFrivillighetsvilkåret i skatteforvaltningsloven § 14-4 bokstav d – hva innebærer det egentlig å rette «frivillig»?

    av
    • Ragnhild Berg Nilsen
    s. 277 - 306Lesetid ca. 40 minutter
   • lockedHøyesterettsdommer i skattesaker 2020

    avs. 307 - 327Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedDomskommentar HR-2020-2060-A (VS Stein): Pragmatiske svar på rettsteknisk vanskelige justeringsspørsmål

    av
    • Geir Tollak Bjørndal Norli
    s. 328 - 339Lesetid ca. 15 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedFrederik Zimmer: Skatteparadis

    av
    • Omar G. Dajani
    s. 340 - 342Lesetid ca. 4 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedOle Gjems-Onstad: La gründere flytte – formuesskattens dilemmaer i krisenes tidsalder

    av
    • Finn Eide
    s. 343 - 344Lesetid ca. 3 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedBenn Folkvord: Skatterett i et nøtteskall

    av
    • Odd Anders Bøyum-Folkeseth
    s. 345 - 347Lesetid ca. 4 minutter
  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001