Skatterett

Skatterett utgir vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Første hefte utkom i 1982.

Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt og de viktigste avgiftstyper, men utgir også omtale av offentlige utredninger, domskommentarer, bokanmeldelser og skatterettslige nyheter samt meningsytringer.

Vitenskapelige artikler som publiseres i tidsskriftet er fagfellevurdert. Tidsskriftets retningslinjer for fagfellevurdering kan leses her.

Lyst til å publisere i Skatterett? Manuskripter sendes til redaktørene Eivind Furuseth og Benn Folkvord.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Skatterett | Tidsskrifter
 • 2021

  • Utgave 2

   • Kolofon

    lockedSkatterett

    Lesetid under 1 minutt
   • Leder

    lockedHar tiden løpt fra reglene om unntak for tilleggsskatt ved åpenbare regne- og skrivefeil?

    avs. 83 - 84Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedRegne- eller skrivefeil ved digital utfylling av skatteskjema

    av
    • Anne Marit Vigdal
    s. 85 - 89Lesetid ca. 7 minutter
   • lockedHR-2021-494-A – En uthuling av skatteamnestiet?

    av
    • Ragnhild Berg Nilsen
    s. 90 - 102Lesetid ca. 17 minutter
   • lockedKontinuitet ved trekantfusjon og trekantfisjon av aksjeselskaper etter fordringsmodellen

    av
    • Mathias Davidsen Sandnes
    s. 103 - 133Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedBeskatningen av aksjeselskapene og aksjonærene i skattelovene av 1911

    av
    • Harald Espeli
    s. 134 - 151Lesetid ca. 22 minutter
  • Utgave 1

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001