Skatterett

Skatterett utgir vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Første hefte utkom i 1982.

Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt og de viktigste avgiftstyper, men utgir også omtale av offentlige utredninger, domskommentarer, bokanmeldelser og skatterettslige nyheter samt meningsytringer.

Vitenskapelige artikler som publiseres i tidsskriftet er fagfellevurdert. Tidsskriftets retningslinjer for fagfellevurdering kan leses her.

Lyst til å publisere i Skatterett? Manuskripter sendes til redaktørene Eivind Furuseth og Benn Folkvord.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Skatterett | Tidsskrifter
 • 2022

  • Utgave 3-4

   • , Leder

    lockedTeoretiske skatteregler

    avs. 153 - 153Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedBeregningsgrunnlaget for merverdiavgift, med særlig vekt på tilfeller hvor selvstendige ytelser omsettes samlet

    av
    • Guri Lindblad
    s. 154 - 175Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedVilkåret om tilknytning mellom fordel og arbeid, kapital eller virksomhet

    av
    • Henrik Skar
    s. 176 - 200Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedBeviskravet ved ileggelse av tilleggsskatt ved skjønnsfastsetting – kan det i praksis være en fordel for skattepliktige å begå vesentlige brudd på opplysningsplikten?

    av
    • Martin Funnemark Mandal
    s. 201 - 219Lesetid ca. 23 minutter
   • lockedOmfordeling av skattemessig innbetalt kapital

    av
    • Hilde Gamkinn
    s. 220 - 240Lesetid ca. 24 minutter
   • lockedHvilken bestemmelses formål skal vektlegges i omgåelsesvurderingen etter skatteloven § 13-2? Den bebyrdende regel, den begunstigende regel og/eller posisjoneringsregelen?

    av
    • Andreas Bullen
    • Erling Prestholdt Selen
    s. 241 - 255Lesetid ca. 18 minutter
   • lockedMerverdiavgiftskompensasjon: Hvordan skal foretaksbegrepet anvendes for «publikumsbading» i kommunale svømmeanlegg?

    av
    • Geir Tollak Bjørndal Norli
    s. 256 - 276Lesetid ca. 24 minutter
 • 2021

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001