Skatterett

Skatterett utgir vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Første hefte utkom i 1982.

Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt og de viktigste avgiftstyper, men utgir også omtale av offentlige utredninger, domskommentarer, bokanmeldelser og skatterettslige nyheter samt meningsytringer.

Vitenskapelige artikler som publiseres i tidsskriftet er fagfellevurdert. Tidsskriftets retningslinjer for fagfellevurdering kan leses her.

Lyst til å publisere i Skatterett? Manuskripter sendes til redaktørene Eivind Furuseth og Benn Folkvord.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Skatterett | Tidsskrifter
 • 2023

  • Utgave 3

   • lockedNødvendig sjablong eller uforholdsmessig monsterskatt?

    avs. 221 - 222Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedSkillet mellom tilleggsskatt og straff for skattesvik

    av
    • Stine-Karethe Jensen
    s. 223 - 243Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedKritisk blikk på Skattedirektoratets bindende forhåndsuttalelse om uttaksbeskatning ved overgang fra lavskatteland til normalskatteland

    av
    • Øyvind Hovland
    s. 244 - 273Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedBeskatning av kryptovaluta

    av
    • Tone Kaarbø
    • Gjermund Kittelsrud
    s. 274 - 297Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedKonserninterne transaksjoner – prising på selskapsbasis og/eller fordeling på konsernbasis?

    av
    • Sander André Samuelsen
    s. 298 - 319Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedInstruksjonsmyndighet i skatteforvaltningen

    av
    • Bjørn Weider-Krog
    s. 320 - 328Lesetid ca. 11 minutter
 • 2022

 • 2021

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001