Skatterett

Skatterett utgir vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Første hefte utkom i 1982.

Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt og de viktigste avgiftstyper, men utgir også omtale av offentlige utredninger, domskommentarer, bokanmeldelser og skatterettslige nyheter samt meningsytringer.

Vitenskapelige artikler som publiseres i tidsskriftet er fagfellevurdert. Tidsskriftets retningslinjer for fagfellevurdering kan leses her.

Lyst til å publisere i Skatterett? Manuskripter sendes til redaktørene Eivind Furuseth og Benn Folkvord.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Skatterett | Tidsskrifter
 • 2021

  • Utgave 1

   • Leder

    lockedKildeskatt til glede eller besvær?

    avs. 1 - 2Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedTilknytningsvilkåret i sktl. § 6-1 (1)

    av
    • Henrik Skar
    s. 3 - 40Lesetid ca. 55 minutter
   • lockedBeskatningen av aksjeselskap før Norge fikk en aksjelov i 1910

    av
    • Harald Espeli
    s. 41 - 69Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedMerverdiavgiftsloven § 9-1 andre ledd bokstav b om justeringsforpliktelser, Avinor-dommen HR-2017-2065-A og VS Stein AS HR-2020-2060-A

    av
    • Tor Arne Pedersen
    s. 70 - 81Lesetid ca. 16 minutter
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001