Skatterett

Skatterett utgir vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Første hefte utkom i 1982.

Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt og de viktigste avgiftstyper, men utgir også omtale av offentlige utredninger, domskommentarer, bokanmeldelser og skatterettslige nyheter samt meningsytringer.

Vitenskapelige artikler som publiseres i tidsskriftet er fagfellevurdert. Tidsskriftets retningslinjer for fagfellevurdering kan leses her.

Lyst til å publisere i Skatterett? Manuskripter sendes til redaktørene Eivind Furuseth og Benn Folkvord.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2020

  • Utgave 1

   • Leder

    lockedPolitiske utfordringer

    av
    • Benn Folkvord
    • Eivind Furuseth
    s. 1 - 2Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedHovedytelseslæren, mer enn bare hovedytelser?

    av
    • Guri Lindblad
    s. 3 - 27Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedRecent Norwegian Supreme Court case law on VAT grouping and VAT deduction of transaction costs related to the sale and purchase of shares from an EU and a Danish perspective – Part one

    av
    • Karina Kim Egholm Elgaard
    s. 28 - 48Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedDomskommentar LB-2018-55099 (Saipem): Lite igjen av domstolenes prøvelsesrett ved intern prissetting

    avs. 49 - 61Lesetid ca. 19 minutter
   • lockedKritisk blikk på Høyesteretts dom i Yara-saken – og forslaget til de nye reglene om grenseoverskridende konsernbidrag

    av
    • Øyvind Hovland
    s. 62 - 90Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedDa Skatte-Norge ble samlet til ett rike

    av
    • Per Helge Stoveland
    • Sven-Rune Greni
    s. 91 - 96Lesetid ca. 9 minutter
   • lockedRevitalisert omgåelsesnorm?

    avs. 97 - 98Lesetid ca. 2 minutter
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001