Skatterett

Skatterett utgir vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Første hefte utkom i 1982.

Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt og de viktigste avgiftstyper, men utgir også omtale av offentlige utredninger, domskommentarer, bokanmeldelser og skatterettslige nyheter samt meningsytringer.

Vitenskapelige artikler som publiseres i tidsskriftet er fagfellevurdert. Tidsskriftets retningslinjer for fagfellevurdering kan leses her.

Lyst til å publisere i Skatterett? Manuskripter sendes til redaktørene Eivind Furuseth og Benn Folkvord.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Skatterett | Tidsskrifter
 • 2020

  • Utgave 2

   • Leder

    lockedForskning i koronaens tid

    av
    • Benn Folkvord
    • Eivind Furuseth
    s. 99 - 100Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedRecent Norwegian Supreme Court case law on VAT grouping and VAT deduction of transaction costs related to the sale and purchase of shares from an EU and a Danish perspective – Part two

    av
    • Karina Kim Egholm Elgaard
    s. 101 - 135Lesetid ca. 50 minutter
   • lockedHøyesterettsdommer i skattesaker 2019

    avs. 136 - 165Lesetid ca. 55 minutter
   • lockedSkattemoral

    av
    • Benn Folkvord
    • Kristoffer Wigestrand Eriksen
    s. 166 - 174Lesetid ca. 12 minutter
   • lockedPiketty: 90 % formues-, arve- og inntektsskatt

    avs. 175 - 183Lesetid ca. 13 minutter
   • lockedBestemmelser om annen inntekt i Mønsteravtalen art. 21 – oppsamlingsbestemmelse og komplettering av avtalens fordelingsregler

    av
    • Kåre Jacobsen
    s. 184 - 219Lesetid ca. 40 minutter
  • Utgave 1

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001