Skatterett

Skatterett utgir vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Første hefte utkom i 1982.

Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt og de viktigste avgiftstyper, men utgir også omtale av offentlige utredninger, domskommentarer, bokanmeldelser og skatterettslige nyheter samt meningsytringer.

Vitenskapelige artikler som publiseres i tidsskriftet er fagfellevurdert. Tidsskriftets retningslinjer for fagfellevurdering kan leses her.

Lyst til å publisere i Skatterett? Manuskripter sendes til redaktørene Eivind Furuseth og Benn Folkvord.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Skatterett | Tidsskrifter
Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

Ikke inklu­dert i abonne­mentet

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på virksomhetsområdet Kontrakter, selskap og skatt, eller Juridika Premium.

Ditt firmas administrator kan kontakte oss for å bestille dette.

 • 2023

  • Utgave 2

   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Ulike skattesatser – all skatteplanleggings mor

    avs. 85 - 86Lesetid ca. 2 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Kravet til økonomisk karakter i skatte- og merverdiavgiftsretten – særlig om subjektive forhold og prøvingsintensitet

    av
    • Henrik Skar
    s. 87 - 109Lesetid ca. 30 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Valuta og inngangsverdi

    av
    • Benn Folkvord
    s. 110 - 117Lesetid ca. 10 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Gjems-Onstad leser NOU

    avs. 118 - 124Lesetid ca. 11 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Per Rygh: Om Begreberne Formue og Indtægt efter Skattelovene af 1911 med Tillægslove.

    avs. 125 - 129Lesetid ca. 8 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Anders Bernhard Mikelsen: Fradragsrett for inngående merverdiavgift – tilknytningskravet

    av
    • Benn Folkvord
    s. 130 - 132Lesetid ca. 4 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Richard Croneberg: Att motverka skatteflykt – en komparativ studie av generella åtgärder mot skatteflykt i Sverige och Danmark i ljuset av skatteflyktsdirektivets allmänna regel mot missbruk

    avs. 133 - 136Lesetid ca. 5 minutter
  • Utgave 1

  • Utgave 4

  • Utgave 3

 • 2022

 • 2021

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001