Skatterett

Skatterett utgir vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Første hefte utkom i 1982.

Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt og de viktigste avgiftstyper, men utgir også omtale av offentlige utredninger, domskommentarer, bokanmeldelser og skatterettslige nyheter samt meningsytringer.

Vitenskapelige artikler som publiseres i tidsskriftet er fagfellevurdert. Tidsskriftets retningslinjer for fagfellevurdering kan leses her.

Lyst til å publisere i Skatterett? Manuskripter sendes til redaktørene Eivind Furuseth og Benn Folkvord.

Ansvarlige redaktører: Eivind Furuseth, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI Benn Folkvord, professor ved Universitetet i Stavanger

cover
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

   • Leder

    lockedFatca på norsk

    av
    • Hugo P Matre
    s. 121 - 123Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedHøyesterettsdommer i skattesaker 2012

    avs. 124 - 158Lesetid ca. 55 minutter
   • lockedSkatteloven § 13-1 fjerde ledd: OECDs retningslinjer for internprising som rettskildefaktor i norsk rett

    av
    • Andreas Bullen
    • Fredrik Anfinsen
    s. 159 - 203Lesetid ca. 45 minutter
   • lockedTilsvarendekriterier i fritaksmetoden - Hva kan vi lære av Luxemburg, eller av Storbritannia?

    av
    • Hilde Widerberg
    s. 204 - 212Lesetid ca. 11 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedEinar Harboe: Skattemessig gjennomskjæring

    avs. 213 - 219Lesetid ca. 11 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedGjems-Onstad og Folkvord (red.): Aktuell bedriftsbeskatning

    s. 220 - 220Lesetid under 1 minutt
   • Bokanmeldelse

    lockedGjems-Onstad og Furuseth (red.): Praktisk internasjonal skatterett og internprising

    av
    • Hugo P Matre
    s. 220 - 220Lesetid under 1 minutt
   • Bokanmeldelse

    lockedGjems-Onstad og Kildal: Lærebok i merverdiavgift, 4. utg.

    s. 220 - 221Lesetid under 1 minutt
   • Bokanmeldelse

    lockedSchei mfl.: Tvisteloven, Kommentarutgave, Bind I og II, 2. utg.

    s. 221 - 221Lesetid under 1 minutt
   • Bokanmeldelse

    lockedTerra og Wattel: European Tax Law, 6. utg.

    s. 221 - 221Lesetid under 1 minutt
   • Bokanmeldelse

    lockedTore Bråthen: Selskapsrett, 4. utg.

    s. 221 - 221Lesetid under 1 minutt
   • Bokanmeldelse

    lockedMarres og Weber (red.): Tax Treatment of Interest for Corporations

    s. 222 - 222Lesetid under 1 minutt
   • Bokanmeldelse

    lockedSaurabh Jain: Effectiveness of the Beneficial Ownership Test in Conduit Company Cases

    s. 222 - 222Lesetid under 1 minutt
  • Utgave 1

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001