Skatterett

Skatterett utgir vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Første hefte utkom i 1982.

Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt og de viktigste avgiftstyper, men utgir også omtale av offentlige utredninger, domskommentarer, bokanmeldelser og skatterettslige nyheter samt meningsytringer.

Vitenskapelige artikler som publiseres i tidsskriftet er fagfellevurdert. Tidsskriftets retningslinjer for fagfellevurdering kan leses her.

Lyst til å publisere i Skatterett? Manuskripter sendes til redaktørene Eivind Furuseth og Benn Folkvord.

Ansvarlige redaktører: Eivind Furuseth, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI Benn Folkvord, professor ved Universitetet i Stavanger

cover
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

  • Utgave 4

   • Leder

    lockedReform av eiendomsskatten?

    avs. 303 - 304Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedArveavgift ut, kontinuitetsprinsipp inn

    avs. 305 - 326Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedHovedytelseslæren i norsk rett

    av
    • Jim K. Olsen
    s. 327 - 359Lesetid ca. 45 minutter
   • lockedInternasjonal Spalte

    av
    • Kåre Jacobsen
    s. 360 - 386Lesetid ca. 30 minutter
  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001