Skatterett

Skatterett utgir vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Første hefte utkom i 1982.

Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt og de viktigste avgiftstyper, men utgir også omtale av offentlige utredninger, domskommentarer, bokanmeldelser og skatterettslige nyheter samt meningsytringer.

Vitenskapelige artikler som publiseres i tidsskriftet er fagfellevurdert. Tidsskriftets retningslinjer for fagfellevurdering kan leses her.

Lyst til å publisere i Skatterett? Manuskripter sendes til redaktørene Eivind Furuseth og Benn Folkvord.

Ansvarlige redaktører: Eivind Furuseth, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI Benn Folkvord, professor ved Universitetet i Stavanger

cover
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

   • Leder

    lockedFritak fra gjennomskjæring

    av
    • Hugo P Matre
    s. 1 - 2Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedHøyesterettsdommer i skattesaker 2013

    avs. 3 - 24Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedSkatteloven § 13-1 og forholdet til OECDs retningslinjer

    av
    • Kristian Kvamme
    s. 25 - 42Lesetid ca. 21 minutter
   • lockedFradrag for inngående merverdiavgift i fellesregistrerte enheter

    av
    • Oddgeir Wiig
    s. 43 - 62Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedSkatteavtalenytt 2013

    av
    • Johanne Rian
    s. 63 - 82Lesetid ca. 25 minutter
 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001