Skatterett

Skatterett utgir vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Første hefte utkom i 1982.

Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt og de viktigste avgiftstyper, men utgir også omtale av offentlige utredninger, domskommentarer, bokanmeldelser og skatterettslige nyheter samt meningsytringer.

Vitenskapelige artikler som publiseres i tidsskriftet er fagfellevurdert. Tidsskriftets retningslinjer for fagfellevurdering kan leses her.

Lyst til å publisere i Skatterett? Manuskripter sendes til redaktørene Eivind Furuseth og Benn Folkvord.

Ansvarlige redaktører: Eivind Furuseth, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI Benn Folkvord, professor ved Universitetet i Stavanger

cover
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

  • Utgave 4

  • Utgave 3

   • Leder

    lockedTroen på eget AS

    av
    • Hugo P Matre
    s. 223 - 224Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedHøyesterettsdommer i skattesaker 2014 - Del II

    avs. 225 - 251Lesetid ca. 40 minutter
   • lockedKapitalvarebegrepet i merverdiavgiftsloven § 9-1 andre ledd bokstav b

    av
    • Ingrid Bøyum Opheim
    s. 252 - 263Lesetid ca. 15 minutter
   • lockedOm Trinc/Trag, tapping av skattefundamenter og Morten Eriksen

    avs. 264 - 269Lesetid ca. 7 minutter
   • lockedSkattemyndighetene har nok verktøy i verktøykassa - Replikk til Morten Eriksen

    av
    • Petter Dragvold
    s. 271 - 279Lesetid ca. 14 minutter
   • lockedSkillet ervervet goodwill og immaterielle eiendeler

    av
    • Eivind Ludvigsen
    • Kjell Magne Baksaas
    s. 280 - 301Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedInternprising av rentefordel i konsernkontoordninger - – Forslag til holdepunkter for den skjønnsmessige fastsettelsen av armlengderente

    av
    • Eivind Ludvigsen
    s. 302 - 320Lesetid ca. 25 minutter
  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001