Skatterett

Skatterett utgir vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Første hefte utkom i 1982.

Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt og de viktigste avgiftstyper, men utgir også omtale av offentlige utredninger, domskommentarer, bokanmeldelser og skatterettslige nyheter samt meningsytringer.

Vitenskapelige artikler som publiseres i tidsskriftet er fagfellevurdert. Tidsskriftets retningslinjer for fagfellevurdering kan leses her.

Lyst til å publisere i Skatterett? Manuskripter sendes til redaktørene Eivind Furuseth og Benn Folkvord.

Ansvarlige redaktører

Eivind Furuseth, førsteamanuensis, Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI

Benn Folkvord, professor, Avdeling for regnskap og rettsvitenskap, Universitetet i Stavanger; professor II, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Redaksjonssekretær

Christin Knudsen

Redaksjonsråd

Stig Sollund, ekspedisjonssjef, Finansdepartmentet

Einar Harboe, advokat, Advokatfirmaet Harboe & Co

Anders Mikelsen, førsteamanuensis, Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI

Andreas Bullen, advokat, Advokatfirmaet Wiersholm

Hans Georg Wille, advokat, EY

Kontakt

Eivind Furuseth, Handelshøyskolen BI, 0442 Oslo

E-post: eivind.furuseth@bi.no og benn.folkvord@uis.no

cover
 • 2020

 • 2019

  • Utgave 4

   • Leder

    lockedHva skal vi leve av etter oljen?

    av
    • Benn Folkvord
    • Eivind Furuseth
    s. 239 - 240Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedEFTA-konvensjonen og skatteloven § 2-38

    avs. 241 - 250Lesetid ca. 14 minutter
   • lockedSkattemessig innbetalt kapital – noen avklaringer og forslag

    av
    • Anders Nordli
    s. 251 - 273Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedEndring i rentebegrensningsregelen

    av
    • Susanne Kristiansen
    • Camilla Hov
    s. 274 - 288Lesetid ca. 18 minutter
   • Debatt

    lockedReplikk: vilkåret om skattefølge i straffelovens skattesviksbestemmelse

    av
    • Hanne Skaarberg Holen
    • Thale Kristine Fannemel Espeli
    s. 289 - 301Lesetid ca. 15 minutter
   • Debatt

    lockedBehov for endringer i skattleggingen av kraftverk?

    av
    • Tone Kaarbø
    s. 302 - 307Lesetid ca. 8 minutter
   • Debatt

    lockedDet enkle er fortsatt det beste

    av
    • Erlend Malde
    s. 308 - 310Lesetid ca. 4 minutter
  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001