Tidsskrift for familierett, arverett og barnevern­rettslige spørsmål

Tidsskriftet inneholder vitenskapelige og mer praktisk rettede fagartikler innenfor fagområdene familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.

Det gis også oversiktlige redegjørelser for vedtatte lovendringer, forslag til lovendringer samt kommentarer til utvalgte dommer og kjennelser. Tidsskriftet omtaler også aktuelle avgjørelser fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål | Tidsskrifter
 • 2022

  • Utgave 1

   • Leder

    lockedMinneord Vera Holmøy (1931–2021)

    av
    • John Asland
    s. 2 - 6Lesetid ca. 6 minutter
   • lockedÅrsartikkel om lovendringer, lovforslag og stønader

    av
    • Aslak Syse
    s. 7 - 45Lesetid ca. 55 minutter
   • lockedBelastningsprinsippet ved vederlagskrav i ekteskap

    av
    • Adrian Lillefjære
    s. 46 - 66Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedMekling på familievernkontoret eller behandling i domstolen?

    av
    • Ingelin Morken Gundersen
    s. 67 - 71Lesetid ca. 7 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedJohn Asland med bidrag fra Inge Unneberg: Arveloven med kommentarer

    av
    • Per Racin Fosmark
    s. 72 - 81Lesetid ca. 16 minutter
 • 2021

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003