Tidsskrift for familierett, arverett og barnevern­rettslige spørsmål

Tidsskriftet inneholder vitenskapelige og mer praktisk rettede fagartikler innenfor fagområdene familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.

Det gis også oversiktlige redegjørelser for vedtatte lovendringer, forslag til lovendringer samt kommentarer til utvalgte dommer og kjennelser. Tidsskriftet omtaler også aktuelle avgjørelser fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Ansvarlig redaktør: Aslak Syse, professor emeritus ved Universitetet i Oslo

cover
 • 2019

  • Utgave 4

   • Leder

    lockedDigitale testamenter – muligheter, men viktige motforestillinger

    av
    • John Asland
    s. 283 - 287Lesetid ca. 8 minutter
   • lockedÅ skjevdele alt? En mulighet i de særegne oppgjørene

    av
    • Katrine Kjærheim Fredwall
    s. 288 - 303Lesetid ca. 22 minutter
   • lockedEr skilsmisseoppgjøret tilpasset ektepar med vanlige inntekter?

    av
    • Tone Sverdrup
    s. 304 - 322Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedBarnevernstiltak i straffegjennomføring – eit ukomplisert samspel?

    av
    • Liv Jorunn B. Skippervik
    s. 323 - 344Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedStrand Lobben mot Norge – noen refleksjoner

    av
    • Karl Harald Søvig
    • Marit Ellingsen Tjelmeland
    s. 345 - 352Lesetid ca. 12 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedGeir Kjell Andersland: … og viktigst er barnets beste. Tanker om barns rettigheter, barnevern og politikk

    av
    • Ragnhild Collin-Hansen
    s. 353 - 355Lesetid ca. 5 minutter
  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003