Tidsskrift for familierett, arverett og barnevern­rettslige spørsmål

Tidsskriftet inneholder vitenskapelige og mer praktisk rettede fagartikler innenfor fagområdene familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.

Det gis også oversiktlige redegjørelser for vedtatte lovendringer, forslag til lovendringer samt kommentarer til utvalgte dommer og kjennelser. Tidsskriftet omtaler også aktuelle avgjørelser fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål | Tidsskrifter
 • 2021

  • Utgave 1

   • Leder

    lockedSuksesjon i redaktørstolen

    av
    • John Asland
    s. 3 - 4Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedÅrsartikkel om lovendringer, lovforslag og stønader

    av
    • Aslak Syse
    s. 5 - 38Lesetid ca. 45 minutter
   • lockedFradømmelse av rett til deling av felleseie og andre endringer i ekteskapsloven

    av
    • Tone Sverdrup
    s. 39 - 51Lesetid ca. 17 minutter
   • lockedSom du spør, får du svar: En gjennomgang av mandater til sakkyndige i barnevernssaker

    av
    • Annika Melinder
    • Katrin Koch
    • Camilla Bernt
    s. 52 - 76Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedNy lov om arv og dødsboskifte – overgangsregler fra eldre rett

    av
    • John Asland
    s. 77 - 87Lesetid ca. 14 minutter
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003