Tidsskrift for familierett, arverett og barnevern­rettslige spørsmål

Tidsskriftet inneholder vitenskapelige og mer praktisk rettede fagartikler innenfor fagområdene familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.

Det gis også oversiktlige redegjørelser for vedtatte lovendringer, forslag til lovendringer samt kommentarer til utvalgte dommer og kjennelser. Tidsskriftet omtaler også aktuelle avgjørelser fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Ansvarlig redaktør: Aslak Syse, professor emeritus ved Universitetet i Oslo

cover
 • 2020

  • Utgave 1

   • Leder

    lockedRettssikkerhet i velferdsstaten

    av
    • Ingunn Ikdahl
    s. 3 - 6Lesetid ca. 5 minutter
   • lockedÅrsartikkel om lovendringer, stønader og lovforslag

    av
    • Aslak Syse
    s. 7 - 41Lesetid ca. 50 minutter
   • lockedHar myndighetene plikt til å hjelpe norske barn i Syria til Norge?

    av
    • Mona Martnes
    s. 42 - 59Lesetid ca. 20 minutter
   • lockedHvordan kan vi forstå barns tilfredshet med egen involvering i foreldremekling?

    av
    • Astrid Strandbu
    • Renee Thørnblad
    • Anita Salamonsen
    s. 60 - 78Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedFallgruver i sakkyndigarbeid

    av
    • Grethe Nordhelle
    s. 79 - 87Lesetid ca. 14 minutter
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003