Tidsskrift for familierett, arverett og barnevern­rettslige spørsmål

Tidsskriftet inneholder vitenskapelige og mer praktisk rettede fagartikler innenfor fagområdene familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.

Det gis også oversiktlige redegjørelser for vedtatte lovendringer, forslag til lovendringer samt kommentarer til utvalgte dommer og kjennelser. Tidsskriftet omtaler også aktuelle avgjørelser fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål | Tidsskrifter
 • 2021

  • Utgave 2

   • Leder

    lockedEn forglemmelse med praktiske konsekvenser

    avs. 91 - 94Lesetid ca. 6 minutter
   • lockedForeldretvister for lagmannsrettene – fordeling av barn mellom mor og far

    av
    • Kristin Skjørten
    s. 95 - 114Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedSpråklige valg ved gjennomføring av barnekonvensjonen artikkel 12 i norsk lovgivning

    av
    • Mina Hennum Mohseni
    s. 115 - 144Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedAvkall på arv

    avs. 145 - 163Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedHøyesterettsdom om skjevdeling av næringsvirksomhet, HR-2020-1760-A

    av
    • Tone Sverdrup
    s. 164 - 174Lesetid ca. 15 minutter
  • Utgave 1

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003