Tidsskrift for familierett, arverett og barnevern­rettslige spørsmål

Tidsskriftet inneholder vitenskapelige og mer praktisk rettede fagartikler innenfor fagområdene familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.

Det gis også oversiktlige redegjørelser for vedtatte lovendringer, forslag til lovendringer samt kommentarer til utvalgte dommer og kjennelser. Tidsskriftet omtaler også aktuelle avgjørelser fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål | Tidsskrifter
Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

Ikke inklu­dert i abonne­mentet

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på virksomhetsområdet Person, familie og arv, eller Juridika Premium.

Ditt firmas administrator kan kontakte oss for å bestille dette.

 • 2023

  • Utgave 3

   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Hvor er familieretten på veg?

    av
    • John Asland
    s. 144 - 148Lesetid ca. 5 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Lovfestet og ulovfestet representasjonsrett i ekteskap og samboerskap

    avs. 149 - 174Lesetid ca. 35 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Hvordan arbeider sakkyndige psykologer med barnevernssaker? En gjennomgang av 1855 saker fra årene 2018–2020

    av
    • Annika Melinder
    • Marie Ellinor Sand Jahren
    • Camilla Bernt
    s. 175 - 195Lesetid ca. 21 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Foreldreansvar i saker etter barneloven

    av
    • Kristin Skjørten
    s. 196 - 214Lesetid ca. 25 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Hvem har og hvem bør ha testasjonskompetanse?

    av
    • Thomas Eeg
    s. 215 - 224Lesetid ca. 14 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Tvangsdekning i formuesgoder som inngår i et flytende dødsbo

    av
    • Henning Kristiansen
    s. 225 - 240Lesetid ca. 20 minutter
  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2022

 • 2021

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003