Tidsskrift for familierett, arverett og barnevern­rettslige spørsmål

Tidsskriftet inneholder vitenskapelige og mer praktisk rettede fagartikler innenfor fagområdene familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.

Det gis også oversiktlige redegjørelser for vedtatte lovendringer, forslag til lovendringer samt kommentarer til utvalgte dommer og kjennelser. Tidsskriftet omtaler også aktuelle avgjørelser fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

cover
 • 2019

  • Utgave 2

   • Leder

    lockedLikestilling og barn på kollisjonskurs?

    av
    • Gøril Bjerkan
    s. 111 - 113Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedAvverging av mishandling i nære relasjoner – en flerfaglig tilnærming. Del I

    avs. 114 - 130Lesetid ca. 20 minutter
   • lockedRisikovurderinger i barnevernet – hva innebærer det og når trengs det?

    av
    • Aud-Keila Bendiksen Kjær
    s. 131 - 149Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedBarnebeskyttelseskonvensjonen, Haagkonvensjonen 1996

    av
    • Torunn E Kvisberg
    s. 150 - 198Lesetid ca. 1 time og 15 minutter
  • Utgave 1

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003