Tidsskrift for familierett, arverett og barnevern­rettslige spørsmål

Tidsskriftet inneholder vitenskapelige og mer praktisk rettede fagartikler innenfor fagområdene familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.

Det gis også oversiktlige redegjørelser for vedtatte lovendringer, forslag til lovendringer samt kommentarer til utvalgte dommer og kjennelser. Tidsskriftet omtaler også aktuelle avgjørelser fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål | Tidsskrifter
 • 2020

  • Utgave 3-4

   • Leder

    lockedStatens rolle i familiers valg

    av
    • Astri Syse
    s. 167 - 172Lesetid ca. 9 minutter
   • lockedAvgjørelser fra EMD i saker om vern av privat- og familieliv fra 2019-2020

    av
    • Karl Harald Søvig
    • Per Harald Vindenes
    s. 173 - 209Lesetid ca. 55 minutter
   • lockedRetten til å sitte i uskiftet bo for norske «Syden-pensjonister»

    av
    • Thomas Rønning
    s. 210 - 254Lesetid ca. 1 time
   • lockedKulturelle fallgruver i utredning av minoritetsbarn

    av
    • Judith van der Weele
    • Elwira Magdalena Fiecko
    s. 255 - 280Lesetid ca. 40 minutter
   • lockedFullbyrdelse på tvers av landegrenser: Ektefeller og samboere går hver til sitt?

    av
    • Katrine Kjærheim Fredwall
    s. 281 - 291Lesetid ca. 13 minutter
   • lockedForeldre og barn i sosiale medium – ein kommentar til HR-2019-2038-A

    av
    • Ellen Lexerød Hovlid
    • Ingvild Sande Lillebø
    s. 292 - 316Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedSædløyse og morskap på Tinget

    av
    • Eivor A. Oftestad
    • Morten Magelssen
    • Bjørn Hofmann
    s. 317 - 324Lesetid ca. 14 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedTrude Haugli, Siri Gerrard, Anne Hellum, Eva-Maria Svensson (red.): Dette brenner jeg for! – Festskrift til Hege Brækhus 70 år

    av
    • Geir Kjell Andersland
    s. 325 - 333Lesetid ca. 12 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedPeter Hambro: Arveloven. Arvereglene. Lovkommentar

    av
    • Per Racin Fosmark
    s. 334 - 339Lesetid ca. 10 minutter
  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003