Tidsskrift for familierett, arverett og barnevern­rettslige spørsmål

Tidsskriftet inneholder vitenskapelige og mer praktisk rettede fagartikler innenfor fagområdene familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.

Det gis også oversiktlige redegjørelser for vedtatte lovendringer, forslag til lovendringer samt kommentarer til utvalgte dommer og kjennelser. Tidsskriftet omtaler også aktuelle avgjørelser fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål | Tidsskrifter
Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

Ikke inklu­dert i abonne­mentet

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på virksomhetsområdet Person, familie og arv, eller Juridika Premium.

Ditt firmas administrator kan kontakte oss for å bestille dette.

 • 2024

  • Utgave 2

   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Forbyttinger av et embryo – rettslige og etiske utfordringer

    av
    • Aslak Syse
    s. 110 - 116Lesetid ca. 7 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Barns samtykkekompetanse ved pubertetsutsettende og kjønnsbekreftende hormonbehandling for kjønnsinkongruens

    av
    • Lotte Eriksen Reitan
    s. 117 - 139Lesetid ca. 30 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Etterkommeres rett til innsyn i familiens sykehistorikk

    av
    • Kirsti Strøm Bull
    • Marit Halvorsen
    s. 140 - 147Lesetid ca. 11 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Retrospektiv vurdering av testasjonsevne

    av
    • Anne Brækhus
    s. 148 - 158Lesetid ca. 12 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Ingun Fornes, Anna Nylund og Anneken K. Sperr (red.): Barnekonvensjonen i norsk rett. Prinsipper og praksis, 1. utgave

    av
    • Kirsten Kolstad Kvalø
    s. 159 - 169Lesetid ca. 17 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Elisabeth Gording Stang og Kirsten Sandberg (red.): Barnevernsrett. En fremstilling, analyse og vurdering av barnevernsloven 2021

    av
    • Geir Kjell Andersland
    s. 170 - 178Lesetid ca. 11 minutter
  • Utgave 1

 • 2023

 • 2022

 • 2021

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003