Tidsskrift for familierett, arverett og barnevern­rettslige spørsmål

Tidsskriftet inneholder vitenskapelige og mer praktisk rettede fagartikler innenfor fagområdene familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.

Det gis også oversiktlige redegjørelser for vedtatte lovendringer, forslag til lovendringer samt kommentarer til utvalgte dommer og kjennelser. Tidsskriftet omtaler også aktuelle avgjørelser fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

  • Utgave 4

  • Utgave 3

   • Leder

    lockedOm farskap og morskap

    av
    • Aslak Syse
    s. 148 - 150Lesetid ca. 5 minutter
   • lockedAvgjørelse fra EF-domstolen om etterlattepensjon til registrert partner

    avs. 151 - 154Lesetid ca. 5 minutter
   • lockedEr barnet i fokus?

    avs. 155 - 171Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedKva skal til for at det skal leggjast til grunn at det er testamentert utan at det finst korkje original eller kopi av eit formrett testament? Nokre merknader til RG 2007 s 1573 (borgarting)

    avs. 172 - 181Lesetid ca. 16 minutter
   • lockedSkal sladrehank selv ha bank?

    avs. 182 - 195Lesetid ca. 22 minutter
   • lockedHomofiles rett til å adoptere – EB mot Frankrike, dom av 22. januar 2008, klagenr 43546/02

    av
    • Thom Arne Hellerslia
    s. 197 - 205Lesetid ca. 13 minutter
   • lockedNyere avgjørelser fra EMD om statens ansvar i barnefordelingssaker

    av
    • Karl Harald Søvig
    s. 206 - 221Lesetid ca. 21 minutter
   • lockedFamilieretten og utlendingsretten – Darren Omorgie m.fl. mot Norge, klagenr. 265/07, dom av 31. juli 2008

    av
    • Karl Harald Søvig
    s. 222 - 224Lesetid ca. 4 minutter
  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003