Tidsskrift for familierett, arverett og barnevern­rettslige spørsmål

Tidsskriftet inneholder vitenskapelige og mer praktisk rettede fagartikler innenfor fagområdene familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.

Det gis også oversiktlige redegjørelser for vedtatte lovendringer, forslag til lovendringer samt kommentarer til utvalgte dommer og kjennelser. Tidsskriftet omtaler også aktuelle avgjørelser fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Ansvarlig redaktør: Aslak Syse, professor emeritus ved Universitetet i Oslo

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

   • Leder

    lockedBarnekomiteens kritikk av Norge

    av
    • Karl Harald Søvig
    s. 1 - 5Lesetid ca. 5 minutter
   • locked"Mer av det samme" – Om stønader og lovforslag framsatt høsten 2010. Den rødgrønne regjeringen ett år etter valget

    av
    • Aslak Syse
    s. 7 - 38Lesetid ca. 40 minutter
   • lockedBosted og samlet foreldrekontakt – betyr størst og mest det samme som best?

    avs. 38 - 55Lesetid ca. 23 minutter
   • lockedBodelning mellan makar – verklighetens betydelse för framtidens regelutformning? – Delrapport 1 inom ramen för prosjektet Rättvis delning? Frågor om delningsrättens täckningsområde vid bodelning mellan makar eller sambor

    av
    • Margareta Brattström
    s. 56 - 98Lesetid ca. 40 minutter
 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003