Tidsskrift for familierett, arverett og barnevern­rettslige spørsmål

Tidsskriftet inneholder vitenskapelige og mer praktisk rettede fagartikler innenfor fagområdene familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.

Det gis også oversiktlige redegjørelser for vedtatte lovendringer, forslag til lovendringer samt kommentarer til utvalgte dommer og kjennelser. Tidsskriftet omtaler også aktuelle avgjørelser fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

  • Utgave 4

  • Utgave 3

   • Leder

    lockedPater est – fremdeles best?

    av
    • Aslak Syse
    s. 155 - 159Lesetid ca. 8 minutter
   • lockedFremtidsfullmakter

    avs. 160 - 218Lesetid ca. 1 time og 30 minutter
   • lockedLikheter og forskjeller mellom særeie og skjevdeling

    av
    • Tone Sverdrup
    s. 219 - 234Lesetid ca. 21 minutter
   • lockedEn forskerkonferanse om barnerett

    avs. 235 - 244Lesetid ca. 12 minutter
  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003