Tidsskrift for familierett, arverett og barnevern­rettslige spørsmål

Tidsskriftet inneholder vitenskapelige og mer praktisk rettede fagartikler innenfor fagområdene familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.

Det gis også oversiktlige redegjørelser for vedtatte lovendringer, forslag til lovendringer samt kommentarer til utvalgte dommer og kjennelser. Tidsskriftet omtaler også aktuelle avgjørelser fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

  • Utgave 4

   • Leder

    lockedLucy Smith

    avs. 245 - 245Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedSpesialisttjenester til barn – om barnevernloven §§ 5-1 og 5-6

    av
    • Randi Sigurdsen
    s. 246 - 260Lesetid ca. 16 minutter
   • lockedOm skjevdeling av realverdivekst og rommet for rettsdogmatisk argumentasjon

    av
    • Thomas Eeg
    s. 261 - 273Lesetid ca. 15 minutter
   • lockedForhåndssamtykke til et pliktdelskrenkende testament

    avs. 275 - 317Lesetid ca. 1 time
   • lockedForberedende møter og bruk av sakkyndig i barnefordelingssaker – til barnets beste

    av
    • Tore Hagen
    • Knut Rønbeck
    s. 318 - 322Lesetid ca. 6 minutter
  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003