Tidsskrift for familierett, arverett og barnevern­rettslige spørsmål

Tidsskriftet inneholder vitenskapelige og mer praktisk rettede fagartikler innenfor fagområdene familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.

Det gis også oversiktlige redegjørelser for vedtatte lovendringer, forslag til lovendringer samt kommentarer til utvalgte dommer og kjennelser. Tidsskriftet omtaler også aktuelle avgjørelser fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Ansvarlig redaktør: Aslak Syse, professor emeritus ved Universitetet i Oslo

cover
 • 2019

  • Utgave 4

  • Utgave 3

   • Leder

    lockedBarnevern og samfunnsvern

    av
    • Aslak Syse
    s. 201 - 204Lesetid ca. 6 minutter
   • lockedMuslimske brudegavers (mahr) rettslige status – noen refleksjoner

    av
    • Tone Linn Wærstad
    s. 205 - 226Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedAvgjørelser fra EMD i saker om vern av privat- og familieliv fra 2018

    av
    • Karl Harald Søvig
    s. 227 - 246Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedNødrett som rettsgrunnlag for akuttvedtak om samvær i barnevernssaker

    av
    • Anett Beatrix Osnes Fause
    s. 247 - 262Lesetid ca. 21 minutter
   • lockedAvverging av mishandling i nære relasjoner – en flerfaglig tilnærming. Del II

    avs. 263 - 280Lesetid ca. 22 minutter
  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003