Tidsskrift for forretnings­jus

Tidsskrift for forretningsjus konsentrerer seg om praktiske forretningsjuridiske spørsmål, men er også med på å sette mer prinsipielle rettsvitenskapelige problemer med tilknytning til næringslivet og forvaltning.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

  • Utgave 4

   • lockedOversikt over kravet til oppfinnelseshøyde etter norsk patentrett

    avs. 1 - 18Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedNegative pantsettelsesklausuler

    av
    • Haakon Opperud
    s. 19 - 54Lesetid ca. 55 minutter
   • Debatt

    lockedVirksomhetsoverdragelse - de ansattes plikt til å akseptere overføring av arbeidsforhold

    av
    • Arvid R. Ødegård
    s. 55 - 63Lesetid ca. 15 minutter
   • lockedKontroll av företagsförvärv inom EES

    av
    • Pontus Lindfelt
    • Erik Hellners
    s. 64 - 70Lesetid ca. 10 minutter
   • lockedOpphavsrettslige problemstillinger ved internet!

    av
    • Arne Ringnes
    s. 71 - 81Lesetid ca. 20 minutter
   • lockedEndringer i verdipapirlovgivningen - en oversikt

    av
    • Jan Bjørland
    s. 82 - 85Lesetid ca. 6 minutter
   • lockedKlausuler om konkurranseforbud i arbeidsavtaler - et konkurranserettslig perspektiv

    av
    • Geir Steinberg
    s. 86 - 90Lesetid ca. 7 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedArne Tjaum: valuta- og renteswaper

    av
    • lan W. Kenworthy
    s. 91 - 94Lesetid ca. 8 minutter
  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 1995