Tidsskrift for forretnings­jus

Tidsskrift for forretningsjus konsentrerer seg om praktiske forretningsjuridiske spørsmål, men er også med på å sette mer prinsipielle rettsvitenskapelige problemer med tilknytning til næringslivet og forvaltning.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Tidsskrift for forretningsjus | Tidsskrifter
 • 2020

  • Utgave 1-2

   • lockedMot mindre plunder med plunder og heft

    avs. 3 - 18Lesetid ca. 21 minutter
   • lockedObligasjoner med fortrinnsrett

    avs. 19 - 51Lesetid ca. 40 minutter
   • lockedRekonstruksjonslovens muligheter og begrensninger

    av
    • Sjur Swensen Ellingsæter
    • Marie Meling
    s. 52 - 82Lesetid ca. 40 minutter
   • lockedErstatning for positiv kontraktsinteresse ved brudd på anskaffelsesreglene

    av
    • Morten Goller
    • Oda H. Ekre
    s. 83 - 120Lesetid ca. 45 minutter
   • lockedCommitment Decisions within EU and EEA Competition Law

    av
    • Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund
    s. 121 - 147Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedAvtaler med offentlige tjenestevirksomheter om forskning, utvikling og «innovasjon»

    av
    • Johannes Hygen Meyer
    s. 148 - 185Lesetid ca. 45 minutter
   • lockedErfaringssetninger i bevisvurderingen

    av
    • Matias Falbach
    s. 186 - 203Lesetid ca. 22 minutter
   • lockedErstatning for tap utover sakskostnadene i sivile saker

    av
    • Eirik Wigenstad
    s. 204 - 220Lesetid ca. 22 minutter
   • lockedElektronisk kommunikasjon i aksjeselskapsforhold

    av
    • Eivind Gabriel Berven Hatlebrekke
    s. 221 - 250Lesetid ca. 40 minutter
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995