Tidsskrift for forretnings­jus

Tidsskrift for forretningsjus konsentrerer seg om praktiske forretningsjuridiske spørsmål, men er også med på å sette mer prinsipielle rettsvitenskapelige problemer med tilknytning til næringslivet og forvaltning.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

cover
 • 2018

  • Utgave 2

   • Leder

    lockedGyldighetskontroll av voldgiftsdommer bør begrenses

    av
    • Thomas Nordby
    s. 109 - 110Lesetid ca. 3 minutter
   • locked«Best practice» i norsk og nordisk voldgift og NOMAs Guidelines

    avs. 111 - 133Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedHjelpedokumenter i tilknytning til omfattende dokumentbevis

    av
    • Harald S. Kobbe
    • Peter L. Bernardt
    s. 134 - 152Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedVinningsavståelse i immaterial- og markedsføringsretten

    av
    • Arne Ringnes
    s. 153 - 158Lesetid ca. 7 minutter
   • lockedBetalingskrav på berikelsesrettslig grunnlag i kjølvannet av havarerte kontraktsforhandlinger og som supplement til regler om pristillegg for tilleggs- og endringsarbeid

    av
    • Erik Monsen
    s. 159 - 190Lesetid ca. 40 minutter
   • lockedAdgangen til å forbeholde offentlige kontrakter til ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester etter direktiv 2014/24 /EU

    av
    • Karin Fløistad
    s. 191 - 226Lesetid ca. 40 minutter
  • Utgave 1

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995