Tidsskrift for forretnings­jus

Tidsskrift for forretningsjus konsentrerer seg om praktiske forretningsjuridiske spørsmål, men er også med på å sette mer prinsipielle rettsvitenskapelige problemer med tilknytning til næringslivet og forvaltning.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Tidsskrift for forretningsjus | Tidsskrifter
 • 2022

  • Utgave 1

   • lockedFormaljus og historie

    av
    • Kjartan Fløgstad
    • Tore Rem
    • Espen Søbye
    s. 2 - 17Lesetid ca. 21 minutter
   • lockedGratulerer med dagen, Trygve!

    avs. 3 - 5Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedForsikring og ny arvelov – et glemt kapittel

    avs. 6 - 21Lesetid ca. 23 minutter
   • Leder

    lockedÅpenhetslova

    avs. 18 - 22Lesetid ca. 7 minutter
   • lockedDen individualiserende metode i mangel av faste lovvalgsregler

    avs. 22 - 33Lesetid ca. 17 minutter
   • lockedRealjus, historie og rettshistorisk metode

    avs. 23 - 35Lesetid ca. 17 minutter
   • lockedDen forsvunne lovgjevaren. Behovet for lovgjeving i den sentrale privatretten

    avs. 34 - 49Lesetid ca. 24 minutter
   • lockedSannsynlighet, forventning og mulighet – kommentarer til HR-2022-695-A

    av
    • Knut Bergo
    s. 36 - 46Lesetid ca. 16 minutter
   • lockedReguleringen av primærinnsidere og deres nærstående

    av
    • Morten Emil Eriksrud Bergan
    s. 47 - 81Lesetid ca. 50 minutter
   • lockedPassivitet i varemerkeretten

    avs. 50 - 72Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedForvareransvaret

    avs. 73 - 90Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedAdgangen til intervensjon i entreprisekontrakter1

    av
    • Åsta Eikeland Foldvik
    s. 82 - 105Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedOm læren om condictio indebiti

    av
    • Rune Sæbø
    s. 91 - 103Lesetid ca. 22 minutter
   • lockedUnntak i forsikringsavtaler for straffbare handlinger o.l.

    av
    • Trine-Lise Wilhelmsen
    s. 104 - 116Lesetid ca. 19 minutter
   • lockedOppdragsgivers plikt til å utjevne tidligere og eksisterende leverandørers konkurransefordeler

    av
    • Ragnar Hatlem
    s. 106 - 137Lesetid ca. 40 minutter
   • lockedRettsvillfarelser en masse

    av
    • Geir Woxholth
    s. 117 - 134Lesetid ca. 25 minutter
 • 2021

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995