Tidsskrift for forretnings­jus

Tidsskrift for forretningsjus konsentrerer seg om praktiske forretningsjuridiske spørsmål, men er også med på å sette mer prinsipielle rettsvitenskapelige problemer med tilknytning til næringslivet og forvaltning.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Ansvarlig redaktør:
Amund Bjøranger Tørum, advokat i Advokatfirmaet Schjødt

cover
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

  • Utgave 4

   • locked«Due diligence» ved virksomhetsoverdragelse

    avs. 391 - 399Lesetid ca. 13 minutter
   • lockedOmstøyting utom konkurs

    avs. 400 - 423Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedTrekantfusjoner – en særnorsk transaksjonstype

    avs. 424 - 434Lesetid ca. 11 minutter
   • lockedTilretteleggers prospektansvar: - erstatningsansvaret overfor den enkelte tegner i aksjeemisjoner -

    av
    • Gunnar Aardal
    s. 435 - 499Lesetid ca. 1 time og 30 minutter
  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995