Tidsskrift for forretnings­jus

Tidsskrift for forretningsjus konsentrerer seg om praktiske forretningsjuridiske spørsmål, men er også med på å sette mer prinsipielle rettsvitenskapelige problemer med tilknytning til næringslivet og forvaltning.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Ansvarlig redaktør

Amund Bjøranger Tørum, advokat i Advokatfirmaet Schjødt

Redaktør

Eirik Wold Sund, stipendiat, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo

Redaksjonssekretær

Lina Tosterud, førstekonsulent, IFIKK, Universitetet i Oslo

Redaksjon

Borgar Høgetveit Berg, dommer, Norges Høyesterett

Margrethe Buskerud Christoffersen, professor, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

Kåre Lilleholt, professor emeritus, Insitutt for privatrett, Universitetet i Oslo

Arnt Skjefstad, førsteamanuensis, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Birgitte Hagland, førsteamanuensis, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

Monica Viken, førsteamanuensis og instituttleder, Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI

Redaksjonsråd

Stig Berge, advokat, Advokatfirmaet Thommessen

Herman Bondeson, advokat, Advokatfirmaet Haavind

Mikal Brøndmo, advokat, Advokatfirmaet Haavind

Simen Hammersvik, advokat, Regjeringsadvokaten

Olav Hustad, advokat og direktør, Statoil

Ola Nisja, advokat, Wikborg Rein Advokatfirma

Mats Sæther, advokat, Nordisk Skibsrederforening

Beret Sundet, advokat, Advokatfirmaet BAHR

cover
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

  • Utgave 4

   • locked«Due diligence» ved virksomhetsoverdragelse

    avs. 391 - 399Lesetid ca. 13 minutter
   • lockedOmstøyting utom konkurs

    avs. 400 - 423Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedTrekantfusjoner – en særnorsk transaksjonstype

    avs. 424 - 434Lesetid ca. 11 minutter
   • lockedTilretteleggers prospektansvar: - erstatningsansvaret overfor den enkelte tegner i aksjeemisjoner -

    av
    • Gunnar Aardal
    s. 435 - 499Lesetid ca. 1 time og 30 minutter
  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995