Tidsskrift for strafferett

Tidsskrift for strafferett inneholder fagartikler, stoff fra Lovavdelingen i Justisdepartementet, Riksadvokaten og nytt om internasjonale menneskerettigheter.

I hvert hefte vil du også finne aktuell rettspraksis, avgjørelser fra Gjenopptakelseskommisjonen, samt bokanmeldelser og informasjon om nye bøker.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2020

 • 2019

  • Utgave 4

   • lockedICC og «the interests of justice»

    av
    • Elizabeth Baumann
    s. 369 - 398Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedHva er Eurojust?

    av
    • Hilde Stoltenberg
    s. 399 - 412Lesetid ca. 20 minutter
   • lockedKrisetilstanden i det internasjonale strafferettsprosjektet – en rettssosiologisk analyse

    av
    • Kjersti Lohne
    s. 413 - 435Lesetid ca. 25 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedElizabeth Baumann og Jo Stigen: Internasjonal strafferett. En innføring

    av
    • Erik Møse
    s. 436 - 438Lesetid ca. 5 minutter
   • Leder

    lockedInnhold i Tidsskrift for strafferett 2019

    s. 439 - 440Lesetid ca. 1 minutt
   • Leder

    lockedRedaksjonen takker

    s. 441 - 441Lesetid under 1 minutt
  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001