Tidsskrift for strafferett

Tidsskrift for strafferett inneholder fagartikler, stoff fra Lovavdelingen i Justisdepartementet, Riksadvokaten og nytt om internasjonale menneskerettigheter.

I hvert hefte vil du også finne aktuell rettspraksis, avgjørelser fra Gjenopptakelseskommisjonen, samt bokanmeldelser og informasjon om nye bøker.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Tidsskrift for strafferett | Tidsskrifter
 • 2021

  • Utgave 4

   • locked«Nå skrider han til verket»

    avs. 322 - 327Lesetid ca. 6 minutter
   • lockedForsøkslæren i finsk, norsk og svensk strafferett – en komparativ undersøkelse

    av
    • Johan Boucht
    s. 328 - 354Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedForsøk: Om straffutmåling og foreldelse

    avs. 355 - 373Lesetid ca. 24 minutter
   • lockedFeiltreff – forsøk, fullbyrdet eller begge deler?

    av
    • Jo Stigen
    s. 374 - 385Lesetid ca. 17 minutter
   • lockedTilbaketreden fra forsøk på medvirkning

    av
    • Thomas Frøberg
    s. 386 - 397Lesetid ca. 15 minutter
   • lockedDet utvidede ansvaret for terrorforsøk

    av
    • Katrine Holter
    s. 398 - 426Lesetid ca. 40 minutter
   • lockedRedaksjonen takker

    avs. 427 - 427Lesetid under 1 minutt
  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001