Tidsskrift for strafferett

Tidsskrift for strafferett inneholder fagartikler, stoff fra Lovavdelingen i Justisdepartementet, Riksadvokaten og nytt om internasjonale menneskerettigheter.

I hvert hefte vil du også finne aktuell rettspraksis, avgjørelser fra Gjenopptakelseskommisjonen, samt bokanmeldelser og informasjon om nye bøker.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Tidsskrift for strafferett | Tidsskrifter
 • 2021

  • Utgave 2

   • Leder

    lockedStraffutmåling, rett og moral

    av
    • Henrik Horn
    s. 117 - 118Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedNoen rettslige utfordringer ved det tverretatlige arbeidet i a-krimsentrene – med særlig vekt på påtalemyndighetens rolle og ansvar

    av
    • Ingvild Greve
    s. 119 - 139Lesetid ca. 23 minutter
   • lockedPolitiets adgang til ransaking og beslag i data på utenlandske servere

    av
    • Victoria S. Nygård
    s. 140 - 160Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedUtvalgte høyesterettsavgjørelser i straffeprosess 2020

    avs. 161 - 177Lesetid ca. 21 minutter
   • lockedFra lovgivningen

    av
    • Tage Henningsen
    s. 178 - 185Lesetid ca. 11 minutter
   • lockedFra Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

    avs. 186 - 190Lesetid ca. 6 minutter
   • lockedFra Menneskerettighetsdomstolen:

    avs. 191 - 198Lesetid ca. 10 minutter
   • lockedNy litteratur og forskning

    av
    • Marte H. Mo
    s. 199 - 204Lesetid ca. 6 minutter
  • Utgave 1

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001