Tidsskrift for strafferett

Tidsskrift for strafferett inneholder fagartikler, stoff fra Lovavdelingen i Justisdepartementet, Riksadvokaten og nytt om internasjonale menneskerettigheter.

I hvert hefte vil du også finne aktuell rettspraksis, avgjørelser fra Gjenopptakelseskommisjonen, samt bokanmeldelser og informasjon om nye bøker.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Tidsskrift for strafferett | Tidsskrifter
 • 2022

  • Utgave 2

   • lockedKan polititjenestemenn ha taushetsplikt overfor politiet?

    av
    • Ørnulf Øyen
    s. 102 - 122Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedSjelsevnebegrepet i norsk strafferett – en historiografisk tilnærming

    av
    • Hilde Dahl
    s. 123 - 138Lesetid ca. 19 minutter
   • lockedUtvalgte høyesterettsavgjørelser i straffeprosess 2021

    avs. 139 - 158Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedFra lovgivningen

    av
    • Tage Henningsen
    s. 159 - 162Lesetid ca. 5 minutter
   • lockedFra Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

    avs. 163 - 179Lesetid ca. 24 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedNy litteratur og forskning

    av
    • Marte H. Mo
    s. 180 - 186Lesetid ca. 6 minutter
  • Utgave 1

 • 2021

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001