Tidsskrift for strafferett

Tidsskrift for strafferett inneholder fagartikler, stoff fra Lovavdelingen i Justisdepartementet, Riksadvokaten og nytt om internasjonale menneskerettigheter.

I hvert hefte vil du også finne aktuell rettspraksis, avgjørelser fra Gjenopptakelseskommisjonen, samt bokanmeldelser og informasjon om nye bøker.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Tidsskrift for strafferett | Tidsskrifter
 • 2020

  • Utgave 4

   • Leder

    lockedTemanummer om strafferettslig medvirkning

    avs. 337 - 338Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedMedvirkning i internasjonal strafferett

    av
    • Terje Einarsen
    s. 339 - 353Lesetid ca. 18 minutter
   • lockedMedvirkningslæren i finsk, norsk og svensk rett – en komparativ undersøkelse

    av
    • Johan Boucht
    s. 354 - 383Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedStraffansvar for medvirkning ved utilstrekkelig motvirkning

    av
    • Gert Johan Kjelby
    • Ørnulf Øyen
    s. 384 - 401Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedKategoriseringen av omsorgspersoners passivitet og utilstrekkelige motvirkning som medvirkning – er merkelappen adekvat?

    av
    • Torunn Salomonsen Holmberg
    s. 402 - 422Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedKan det foreligge medvirkningsansvar uten en straffbar hovedgjerning?

    av
    • Crystal Ho-Yee Lam
    s. 423 - 439Lesetid ca. 20 minutter
   • Leder

    lockedRedaksjonen takker

    s. 440 - 440Lesetid under 1 minutt
   • Leder

    lockedInnhold i Tidsskrift for strafferett 2020

    s. 441 - 442Lesetid under 1 minutt
  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001