Tidsskrift for strafferett

Tidsskrift for strafferett inneholder fagartikler, stoff fra Lovavdelingen i Justisdepartementet, Riksadvokaten og nytt om internasjonale menneskerettigheter.

I hvert hefte vil du også finne aktuell rettspraksis, avgjørelser fra Gjenopptakelseskommisjonen, samt bokanmeldelser og informasjon om nye bøker.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Tidsskrift for strafferett | Tidsskrifter
Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

Ikke inklu­dert i abonne­mentet

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på virksomhetsområdet Prosess, eller Juridika Premium.

Ditt firmas administrator kan kontakte oss for å bestille dette.

 • 2024

  • Utgave 4

   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Gjenopptakelseskommisjonen – moden for revisjon?

    av
    • em. Ulf Stridbeck
    s. 294 - 305Lesetid ca. 14 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Gjenåpning – hvem i påtalemyndigheten bør behandle saken?

    avs. 306 - 328Lesetid ca. 25 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Gjenåpning på grunn av saksbehandlingsfeil

    av
    • Odin Tveiten
    s. 329 - 349Lesetid ca. 30 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Afhøringsforskning og genoptagelse:

    av
    • Kristina Kepinska Jakobsen
    • Nadja Kirchhoff Hestehave
    s. 350 - 378Lesetid ca. 35 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Fra Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

    avs. 379 - 392Lesetid ca. 20 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Ny litteratur og forskning

    av
    • Jorun Snekkestad
    s. 393 - 401Lesetid ca. 8 minutter
 • 2023

 • 2022

 • 2021

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001