Tidsskrift for strafferett

Tidsskrift for strafferett inneholder fagartikler, stoff fra Lovavdelingen i Justisdepartementet, Riksadvokaten og nytt om internasjonale menneskerettigheter.

I hvert hefte vil du også finne aktuell rettspraksis, avgjørelser fra Gjenopptakelseskommisjonen, samt bokanmeldelser og informasjon om nye bøker.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Ansvarlig redaktør: Ulf Stridbeck, professor ved Universitetet i Oslo

cover
 • 2020

  • Utgave 1

   • lockedBør rettssikkerheten i politiets kriminalitetsforebyggende arbeid styrkes?

    av
    • Inger Marie Sunde
    s. 3 - 5Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedVurdering av troverdighet: Hva sier forskningen anno 2020?

    av
    • Svein Magnussen
    • Ulf Stridbeck
    s. 6 - 17Lesetid ca. 14 minutter
   • lockedDigitale bevis i norske gjenåpningsbegjæringer – kan vi utelukke systematiske feil?

    av
    • Nina Sunde
    s. 18 - 37Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedForenklet straffeforfølgning: «Påtalearbeid» på stedet?

    avs. 38 - 53Lesetid ca. 18 minutter
   • lockedUtvalgte høyesterettsavgjørelser i strafferett 2019

    avs. 54 - 88Lesetid ca. 45 minutter
   • lockedFra lovgivningen

    av
    • Tage Henningsen
    s. 89 - 91Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedFra menneskerettighetsdomstolen

    avs. 92 - 99Lesetid ca. 12 minutter
   • lockedFra Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

    av
    • Ulf Stridbeck
    s. 100 - 102Lesetid ca. 5 minutter
   • lockedFra riksadvokaten

    av
    • Runar Torgersen
    s. 103 - 115Lesetid ca. 20 minutter
   • lockedNy litteratur og forskning

    av
    • Marte H. Mo
    s. 116 - 121Lesetid ca. 8 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedPål Grøndal: Om drap

    av
    • Mary-Ann Hedlund
    s. 122 - 125Lesetid ca. 6 minutter
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001