Tidsskrift for strafferett

Tidsskrift for strafferett inneholder fagartikler, stoff fra Lovavdelingen i Justisdepartementet, Riksadvokaten og nytt om internasjonale menneskerettigheter.

I hvert hefte vil du også finne aktuell rettspraksis, avgjørelser fra Gjenopptakelseskommisjonen, samt bokanmeldelser og informasjon om nye bøker.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Tidsskrift for strafferett | Tidsskrifter
 • 2020

  • Utgave 2

   • lockedFra grooming til seksuell utpressing: Behov for mer effektivt vern mot nettovergrep

    av
    • Inger Marie Sunde
    s. 129 - 145Lesetid ca. 23 minutter
   • lockedForskning i etterforskning: Politiets kvalitetssikring av vitnekonfrontasjonene i lommemannsaken

    av
    • Inger-Lise Brøste
    • Svein Magnussen
    • Annika Melinder
    • Asbjørn Rachlew
    s. 146 - 155Lesetid ca. 10 minutter
   • lockedStraffelovgivningens betydning for politiets kompetanse til å anvende provokasjon

    av
    • Magnus A. Nordhus
    s. 156 - 180Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedUtvalgte høyesterettsavgjørelser i straffeprosess 2019

    avs. 181 - 209Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedFra lovgivningen

    av
    • Tage Henningsen
    s. 210 - 212Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedFra Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

    avs. 213 - 217Lesetid ca. 8 minutter
   • lockedNy litteratur og forskning

    av
    • Marte H. Mo
    s. 218 - 224Lesetid ca. 7 minutter
  • Utgave 1

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001