Tidsskrift for strafferett

Tidsskrift for strafferett inneholder fagartikler, stoff fra Lovavdelingen i Justisdepartementet, Riksadvokaten og nytt om internasjonale menneskerettigheter.

I hvert hefte vil du også finne aktuell rettspraksis, avgjørelser fra Gjenopptakelseskommisjonen, samt bokanmeldelser og informasjon om nye bøker.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Tidsskrift for strafferett | Tidsskrifter
Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

Ikke inklu­dert i abonne­mentet

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på virksomhetsområdet Prosess, eller Juridika Premium.

Ditt firmas administrator kan kontakte oss for å bestille dette.

 • 2024

  • Utgave 2

   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Erstatning for sakskostnader ved rettslig prøving av besøksforbud

    av
    • Gjermund Aasbrenn
    s. 100 - 121Lesetid ca. 25 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Straff som fortjent: Et negativt krav eller et selvstendig formål for norsk strafferett?

    av
    • David C. Vogt
    s. 122 - 144Lesetid ca. 30 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Utvalgte høyesterettsavgjørelser i straffeprosess 2023

    avs. 145 - 164Lesetid ca. 25 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Riksadvokatens virksomhet i 2023

    av
    • Runar Torgersen
    s. 165 - 180Lesetid ca. 23 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Fra lovgivningen

    av
    • Nora Bergsjø
    s. 181 - 183Lesetid ca. 4 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Fra Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

    av
    • em. Ulf Stridbeck
    s. 184 - 188Lesetid ca. 7 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Ny litteratur og forskning

    av
    • Jorun Snekkestad
    s. 189 - 196Lesetid ca. 7 minutter
  • Utgave 1

  • Utgave 4

 • 2023

 • 2022

 • 2021

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001