Allmenn formue­rett

Allmenn formue­rett

Fleire rettar til same formues­gode

2. utgave

Emnet for boka er rettsreglane om forholdet mellom fleire rettar til same formuesgode (ofte omtala som "dynamisk tingsrett" eller "tredjepersonsvern").

Forfattaren legg hovudvekta på oversyn, omsyn og utsyn: Framstillinga gjev oversyn over reglane, set dei inn i ein vidare samanheng og viser kva omsyn reglane byggjer på. Utsyn til andre lands rett lettar forståinga av dei norske reglane og er dessutan praktisk nyttig på eit område der rettsforhold over landegrenser blir meir vanlege.

 • Utgivelsesår:
  2018
 • ISBN:
  9788215030272
 • Sider:
  384
 • Utgave:
  2. utgave

Andre utgaver av denne boken