Anskaffelses­direktivet og samarbeid i offentlig sektor

Anskaffelses­direktivet og samarbeid i offentlig sektor

Kontrakts­begrepets grenser

I kjernen av anskaffelsesdirektivets anvendelsesområde ligger tilfellene der en offentlig oppdragsgiver går til anskaffelse av varer, tjenester eller bygg- og anleggsarbeid fra en privat oppdragstaker. En rekke oppgaver i offentlig sektor løses imidlertid i dag gjennom samarbeid mellom ulike offentlige aktører, gjerne gjennom kontrakter eller kontraktsliknende mekanismer. Dette aktualiserer spørsmålet om anskaffelsesdirektivets anvendelse på slikt samarbeid. I denne boken foretas en grundig undersøkelse av anskaffelsesdirektivets anvendelse på samarbeid i offentlig sektor. Formålet er å gi en sammenfattende analyse av rettstilstanden på området for å kartlegge kontraktsbegrepets innhold og utstrekning i møte med slikt samarbeid.

Boken er bygget på Janicke Wiggens avhandling for ph.d.-graden som ble skrevet mens hun var tilsatt som stipendiat ved Institutt for privatrett.