Apotek­loven

Apotek­loven

Lov­kommentar

Apotekloven trådte i kraft i 2001. Etter over 400 år med eierskapsmonopol åpnet loven for at andre private aktører enn farmasøyter kunne eie apotek. Loven gir blant annet viktige bestemmelser om eierskaps- og driftskonsesjon, regler for apotekpersonale, krav til apotekvirksomhet, salg og markedsføring av legemidler, tilvirkning av legemidler i apotek og tilsyn av apotek. Bestemmelsene i apotekloven utgjør de viktigste reglene for apoteks virksomhet og aktiviteter og danner grunnlaget for de viktigste rammevilkårene som et apotek og eiere må operere innenfor.

«Apotekloven. Lovkommentar» inneholder omfattende merknader og analyser av lovens bestemmelser. Boken er tenkt som et verktøy for dem som arbeider med apoteklovgivning, og da særlig jurister i offentlig forvaltning eller privat virksomhet som har befatning med rettsreglene for apotekvirksomhet.

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2021
 • ISBN:
  9788215035628
 • Sider:
  240
 • Utgave:
  1. utgave

Papirutgaver av kommentaren