Cyber­kriminalitet

Cyber­kriminalitet

1. utgave
NB! Nyere utgave finnes.

Cyberangrep og annen alvorlig cyberkriminalitet forekommer helt uavhengig av landegrenser. Cyberspace er i dag en arena der globale straffbare handlinger kan gjennomføres med lav risiko.

Stein Schjølberg har vært ekspert på cyberkriminalitet og global rettshåndhevelse av cyberkriminalitet siden begrepet datakriminalitet ble etablert i Norge i 1976. I denne boken gir han en oversikt over den historiske utviklingen av bekjempelsen av cyberkriminalitet, bestemmelser i straffeloven som omhandler cyberkriminalitet, og de tiltak politi og påtalemyndighet kan gjennomføre i etterforskningen av slik kriminalitet. Forfatteren beskriver dessuten det nye trussel- og risikobildet og hvilke forebyggende cybersikkerhetstiltak han mener bør gjennomføres for å sikre samfunnet et best mulig vern av våre vitale nasjonale interesser.

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2017
 • ISBN:
  9788215026688
 • Sider:
  256
 • Utgave:
  1. utgave

Andre utgaver av denne boken

 • Cyberkriminalitet

  Cyberkriminalitet

  Nasjonal og global utvikling

  2. utgave, 2023

  Les boken