Endring av fast eiendom

Endring av fast eiendom

Forsvarlig saks­behandling

Det følger av plan- og bygningsloven at tiltak etter § 20-1 bokstav m er søknadspliktige, og tillatelse kan gis etter pbl. § 20-2. Saksbehandler i kommunen er delegert vedtaksmyndighet i disse sakene, og etter matrikkelloven er det også kommunen som gjennomfører oppmålingsforretninger over de nye grensene.

Boken er basert på forfatterens ph.d.-avhandling og handler om saksbehandlingen av søknader om endring av fast eiendom. Forfatteren har undersøkt hvordan norske kommuner utfører saksbehandlingen og setter dette i sammenheng med det formelle rammeverket.

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2020
 • ISBN:
  9788215037127
 • Sider:
  344
 • Utgave:
  1. utgave