Erstatnings­rett

Erstatnings­rett

en lærebok

1. utgave
NB! Nyere utgave finnes.

Boken gir en helhetlig fremstilling av erstatningsrettens to hovedspørsmål: Foreligger det erstatningsansvar, og i så fall, hvor langt rekker ansvaret? Fremstillingen omfatter både det privatrettslige og det offentligrettslige erstatningsansvaret.

Sentrale ansvarsgrunnlag som culpaansvar, arbeidsgiveransvar, ulovfestet objektivt ansvar og bilansvar dekkes. I tillegg beskrives reglene om årsakssammenheng og erstatningsutmåling, samt reglene om skadelidtes medvirkning, lempning og solidaransvar. Både personskader, tingsskader og rene formueskader behandles.

Det er lagt vekt på å gi boken en pedagogisk innretning, blant annet ved en rekke instruktive figurer og tabeller.

Boken er velegnet som lærebok for juridiske studenter, men vil også være nyttig for dommere, advokater og andre som arbeider med erstatningsrett.

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2016
 • ISBN:
  9788215022352
 • Sider:
  496
 • Utgave:
  1. utgave

Andre utgaver av denne boken