Morten Kjelland

Morten Kjelland

Professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.
Dr. juris 2008.

Kjellands forskning er hovedsakelig viet erstatnings- og velferdsrettslige emner.

Da Kjelland ble cand.jur. i 2000 ved Universitetet i Oslo, hadde han allerede vært ansatt ved Institutt for rettssosiologi som vitenskapelig assistent. Etter studiet arbeidet Kjelland som juridisk utreder hos advokatfirmaet Ness & Co (2001–2002) og advokatfirmaet Riisa & Co (2002–2003), før han vendte tilbake til Universitetet i Oslo. I 2004 ble Kjelland stipendiat ved Nordisk institutt for sjørett. Hans forskning bar frukt i form av avhandlingen «Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten», og graden dr. juris i 2008. Kjelland har også vært fagsekretær for Personskadeserstatningsutvalget (2008–2011), inkludert en periode på fulltid etter oppdrag fra Justisdepartementets lovavdeling.

Etter en periode som postdoktor ble Kjelland førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett før tilbudet om professorat kom i 2013. Hans arbeid omfatter tema som ansvarsetablering og erstatningsutmåling relatert til både alminnelig erstatningsrett og spesiell erstatningsrett (f.eks. pasientskaderett). Personskadeerstatningsretten har en rekke grensesnitt mot andre rettsfelt som trygde-/velferdsrett samt andre fagområder som medisin. I dette skjæringspunktet trives Kjelland godt, både som underviser og forsker. Kjelland er også ansvarlig faglærer i velferdsrett og valgementet helserett.

Bøker av Morten Kjelland

 • Kjelland, Morten, Erstatningsrett- en lærebok, 2. utg., Universitetsforlaget 2019.
 • Syse, Aslak og Morten Kjelland, Velferdsrett I. Grunnleggende rettigheter. Rettssikkerhet og tvang, 6. utg. Gyldendal Juridisk 2017.
 • Syse, Aslak og Morten Kjelland, Velferdsrett II. Barneverns- og sosialrett, 5. utg. Gyldendal Juridisk 2017.
 • Førde, Reidun, Morten Kjelland og Ulf Stridbeck (red.), Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse, Gyldendal Juridisk 2016.
 • Syse, Aslak, Anne Kjersti Befring og Morten Kjelland (red.), Sentrale helserettslige emner, Gyldendal Juridisk 2016.
 • Kjelland, Morten, Erstatningsrett- en lærebok, Universitetsforlaget 2016.
 • Kjelland, Morten, Flypassasjerers rettigheter ved forsinkelse og kansellering, Universitetsforlaget 2013.
 • Kjelland, Morten (red.), Kurshefte i forvaltningsrett: et tematisert utvalg av sentrale rettskilder, Gyldendal Juridisk 2012.
 • Kjelland, Morten, Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten, Handelshøyskolen BI Forsikring 2012.
 • Syse, Aslak, Morten Kjelland og Rolf Gunnar Jørstad, (red.), Pasientskaderett. Pasientskadeloven med kommentarer og utvalgte emner, Gyldendal Akademisk 2011.
 • Kjelland, Morten (red.), Kurshefte i erstatningsrett: et tematisert utvalg av sentrale rettskilder, Gyldendal Akademisk 2009.
 • Lødrup, Peter og Morten Kjelland, Lærebok i erstatningsrett, 6. utg. Gyldendal Akademisk 2009.
 • Kjelland, Morten, Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten. En analyse av generelle og spesielle regler om årsakssammenheng, Gyldendal Akademisk 2008.

Fagbøker

Artikler