Inn­føring i folke­rett

Inn­føring i folke­rett

5. utgave

Innføring i folkerett gir en problemorientert fremstilling av folkeretten.

I denne femte utgaven har forfatterne bearbeidet og ajourført de enkelte kapitlene med relevante internasjonale dommer og aktuelle eksempler fra statenes praksis. Boken er primært skrevet for rettsstudiet, men også praktiserende jurister og andre som har behov for innsikt i folkerettslige problemstillinger, vil ha nytte av boken.

Forfatternebehandleremnersom - folkerettens historie - folkerettslig metode - inngåelse, tolkning og opphør av traktater - statene, deres territorium og befolkning - havrett - internasjonal miljørett - internasjonale organisasjoner inkludert FN - forbudet mot bruk av makt - beskyttelsen av menneskerettighetene - internasjonale domstoler - krigens folkerett og internasjonal humanitær rett - forholdet mellom folkeretten og norsk rett

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2018
 • ISBN:
  9788215029221
 • Sider:
  368
 • Utgave:
  5. utgave