Inn­føring i jord­skifte­rett

Inn­føring i jord­skifte­rett

Innføring i jordskifterett gir en komprimert og lettfattelig fremstilling av jordskiftefaget for studenter på universitets- og høgskolenivå. Boka tar for seg jordskifterettenes ulike sakstyper og belyser både prosessuelle og materielle spørsmål.

Med utgangspunkt i jordskifterettens kompetanse viser forfatterne blant annet hvordan

 • rettsendrende saker skal gi mer tjenlige eiendommer
 • rettsfastsettende saker klarlegger omtvistede eiendoms- eller rettsforhold
 • jordskifteretten kan fordele planskapte verdier mellom eiendommer omfattet av en reguleringsplan
 • skjønnssaker avgjøres som egen sak etter særlover eller i samband med sak for jordskifteretten

Boka er rikt illustrert og inneholder øvingsoppgaver. Til hvert kapittel har forfatterne anbefalt litteratur for dem som ønsker å gå i dybden på enkelte tema. Boka kan også være av interesse for advokater og andre som skal møte i jordskifteretten eller for dem som ønsker å sette seg inn i jordskifterett.

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2018
 • ISBN:
  9788215026862
 • Sider:
  288
 • Utgave:
  1. utgave