Klimaloven, lovkommentar gir en oversiktlig og grundig gjennomgang av loven som skal fremme gjennomføring av Norges klimamål som ledd i omstilling til et lavutslippssamfunn i Norge i 2050.

  • Fagområde:
  • Utgivelsesår:
    2022
  • ISBN:
    9788215061429
  • Utgave:
    1. utgave