Konflikt­råds­loven

Konflikt­råds­loven

Kommentar­utgave

Denne kommentarutgaven til konfliktrådsloven gir en grundig gjennomgang av lovens regler.

Konfliktrådsloven av 2014 trådte i kraft 1. juli 2014 og erstattet konfliktrådsloven av 1991. Den nye loven oppdaterer og moderniserer loven av 1991 der lovene dekker samme område. Den nye loven regulerer også nye reaksjoner: ungdomsstraff, ungdomsoppfølging og oppfølging i konfliktråd.

Verket er et praktisk oppslagsverk med utførlige henvisninger til relevante kilder.

Papirutgaver av kommentaren