Kontrakts­tolkning

Kontrakts­tolkning

Særlig om tolknings­stiler ved for­tolkning av skriftlige kontrakter

I boken «Kontraktstolkning» foretas en grundig analyse av Høyesteretts praksis ved fortolkningen av skriftlige kontrakter.

I denne praksis identifiseres tre ulike tolkningsstiler; intensjonal tolkningsstil, harmoniserende tolkningsstil og risikobasert tolkningsstil. Boken representerer et kraftig verktøy for den rettsanvender som effektivt vil plassere en ny konflikt i relasjon til Høyesteretts tidligere tolkningspraksis.

Forfatteren går grundig gjennom grensen mellom tolkningslæren og en rekke konkurrerende rettsgrunnlag, herunder forutsetningslæren, avtaleloven § 33, og den obligasjonsrettslige lære om misligholdt opplysningsplikt. I mange tilfeller vil valg av rettsgrunnlag ha avgjørende betydning for konfliktens utfall, noe som gjør denne fremstillingen særlig verdifull for advokater, dommere og andre praktikere.

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2006
 • ISBN:
  9788215009834
 • Sider:
  360
 • Utgave:
  1. utgave