Lærebok i skatte­rett

Lærebok i skatte­rett

7. utgave
NB! Nyere utgave finnes.

«Lærebok i skatterett» gir en samlet og systematisk fremstilling av inntektsskatteretten.

Det er lagt særlig vekt på å trekke frem de prinsipielle linjene i stoffet. Oppmerksomheten blir derfor først og fremst rettet mot fagets grunnbegreper, grunnstruktur og grunnleggende teknikker. Omfattende analyse av Høyesteretts praksis er med på å gi fremstillingen et jordnært preg. Reglene er satt inn i en rettspolitisk sammenheng, og boken har et avsnitt om metodespørsmål i skatteretten, der også problemene ved omgåelse av skatteregler er gitt en bred behandling.

Forrige utgave av denne boken kom ut i 2009. Denne 7. reviderte utgaven er oppdatert pr. 1. juli 2013.

Andre utgaver av denne boken