Ledende eller særlig uavhengig stilling

Ledende eller særlig uavhengig stilling

I denne utgivelsen går forfatteren gjennom rettspraksis og Arbeidstilsynets praksis og trekker opp linjene for når ansatte kan unntas fra arbeidstidsreglene.

Forfatteren går igjennom de enkelte momenter ved vurderingen og gir praktiske råd som kan brukes for å innplassere ansatte riktig.

Spørsmål som behandles inkluderer:

  • Når kan ansatte unntas fra arbeidstidsreglene?
  • Hva er en «ledende» eller «særlig uavhengig» stilling?
  • Hva er fordelene og ulempene ved å være unntatt arbeidstidsreglene?
  • Hvilken betydning har tittel og lønnsinnplassering?
  • Hva er fallgruvene ved feilinnplassering?