Denne lovkommentaren inneholder ligningsloven med forskrifter og instrukser.

Regelverket er kommentert av skattejurister med omfattende praksis fra skatteforvaltningen og det private næringsliv.

Papirutgaver av kommentaren