Lignings­loven

Lignings­loven

Kommentar­utgave

7. utgave

Du er ikke innlogget

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på Juridika via din arbeidsgiver eller ditt studiested. Du kan også kjøpe personlig abonnement.

Kjøp Juridika til deg og ditt team

  • Ajourførte kommentarer
  • Dyptpløyende fagbøker
  • Tankevekkende artikler
  • Faglig relevante nyheter
  • Nye bøker digitalt fra dag én
  • Eldre bokskatter fra vår katalog

Denne lovkommentaren inneholder ligningsloven med forskrifter og instrukser.

Regelverket er kommentert av skattejurister med omfattende praksis fra skatteforvaltningen og det private næringsliv.

Papirutgaver av kommentaren