Truls Leikvang

Truls Leikvang

Advokat i egen praksis.
Cand.jur. 1970.

Leikvang ble cand.jur. i 1970 ved Universitetet i Oslo. Etter studiet fikk han jobb som dommerfullmektig og advokatfullmektig. Advokatbevilgningen fikk han i 1974 og møterett for Høyesterett i 1995. Fra 1976 til 1980 var Leikvang ansatt ved Oslo ligningskontor, først som juridisk konsulent og siden som kontorsjef. Han fortsatte innen det offentlige i stillingen som underdirektør i Finansdepartementets skattelovavdeling i tre år. I perioden 1983 til 2014 var Leikvang advokat i Advokatfirmaet Thommessen. Leikvang er i dag advokat i eget foretak.

Bøker av Truls Leikvang

  • Harboe, Einar, Truls Leikvang og Rino S. Lystad, Ligningsloven. Kommentarutgave, 7. utg. Universitetsforlaget 2015.

Fagbøker

Artikler