Einar Harboe

Einar Harboe

Partner i Advokatfirmaet Harboe & Co.
Cand.jur. 1974.

De siste 35 årene har Harboe vært en aktiv og sentral deltaker i det norske skatterettsmiljøet.

Han tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1974. I tiden fra 1974 til 1983 var Harboe tilknyttet Finansdepartementet, sist som underdirektør i Skattelovavdelingen. I denne perioden var han også dommerfullmektig, amanuensis ved Det juridiske fakultet i Oslo samt kontorsjef i Skattedirektoratet.

I 1983 ble Harboe advokat i advokatfirmaet BA-HR, der han var partner i perioden 1985 til 1997. Her arbeidet han med skatterett og hadde rådgivnings- og prosedyreoppdrag både for private og offentlige klienter. Han grunnla selv firmaet Harboe & Co i 1997. Harboe er rådgiver for bedrifter og privatpersoner, men yter også bistand overfor skattemyndighetene. Hans hovedarbeidsområder er inntektsskatt, formueskatt, eiendomsskatt og skatteforvaltningsrett. Han har møterett for Høyesterett.

Han er en aktiv foredragsholder og deltaker i skattedebatten, og har skrevet flere fagbøker og artikler om skatt. Blant annet har han sammen med Marianne Brockmann Bugge utgitt Skatteforvaltningsloven. Kommentarutgave (2017). I boken Skattemessig gjennomskjæring (2012) gir Harboe en grundig analyse av den ulovfestede læren om gjennomskjæring. Han er også forfatter av Eiendomsskatteloven. Kommentarutgave (2. utg. 2004), og var medforfatter av Universitetsforlagets kommentarutgave til ligningsloven, som kom ut i sju utgaver.

Bøker av Einar Harboe

 • Harboe, Einar og Marianne B. Bugge, Skatteforvaltningsloven. Kommentarutgave, Universitetsforlaget 2017.
 • Harboe, Einar, Truls Leikvang og Rino S. Lystad, Ligningsloven. Kommentarutgave, 7. utg. Universitetsforlaget 2015.
 • Harboe, Einar, Skattemessig gjennomskjæring, Universitetsforlaget 2012.
 • Harboe, Einar, Eiendomsskatteloven, 2. utg. Universitetsforlaget 2004.
 • Harboe, Einar, Bolig i Spania : kjøp, salg, flytting, skatt, Aschehoug 2003.
 • Harboe, Einar og Ivar Hobbelhagen, Skattespørsmål ved flytting, Universitetsforlaget 2002.
 • Harboe, Einar, Arveavgift, 2. utg. Tano Aschehoug 2000.
 • Harboe, Einar, Kunstneres skatte- og trygdeforhold: en utredning, Norsk kulturråd 1996.
 • Harboe, Einar, Skattereformen 1992: en presentasjon og vurdering av Regjeringens forslag, Universitetsforlaget 1991.
 • Harboe, Einar, Gudmund Knudsen og Ragnar Østensen, Håndboken Aksjeselskapet: beskatningen av aksjeselskaper og aksjonærer, 4. utg. Norsk skattebetalerforening 1991.
 • Arentz-Hansen, Lars, Even Wahr-Hansen og Einar Harboe (red.), Næringslivsjus: aktuelle problemstillinger, Universitetsforlaget 1991.
 • Fagernæs, S., Einar Harboe mfl., Håndbok i skatterett og ligning, 3.utg. Universitetsforlaget 1987.
 • Harboe, Einar, Eiendomsskatteloven: med kommentarer, Universitetsforlaget 1984.
 • Harboe, Einar, Fusjon - fisjon: Lovfesting av regler for beskatning, Finansdepartementet 1984.
 • Harboe, Einar, Pristakst og skiftetakst: noen tolkingsspørsmål vedrørende området for prisregulering etter husleiereguleringslovens § 17, samt om virkninger av takstplikt, Institutt for privatrett 1980.
 • Harboe, Einar, Administrativ rettsoppfatning og praksis som rettskildefaktortyper innen skatteretten, Institutt for privatrett 1974.
 • Føyen, Arve, Einar Harboe og Arne Lie, Rettskildebruk innen skatteadministrasjonen, Jus og EDB 1973.

Les mer her

Fagbøker

Artikler