Rino S. Lystad

Rino S. Lystad

Fagdirektør i Seksjon for skatteforvaltning og innkreving, Skattelovavdelingen, Finansdepartementet.
Cand.jur. 1992.

Lystad ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1992. Han er fagdirektør i Seksjon for skatteforvaltning og innkreving i Skattelovavdelingen i Finansdepartementet. Han har tidligere erfaring som lovrådgiver i Skattelovavdelingen i Finansdepartementet og som advokatfullmektig og dommerfullmektig.

Bøker av Rino S. Lystad

Fagbøker