Reindriftsloven

Reindriftsloven

Lovkommentar

Du er ikke innlogget

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på Juridika via din arbeidsgiver eller ditt studiested. Du kan også kjøpe personlig abonnement.

Kjøp Juridika til deg og ditt team

 • Ajourførte kommentarer
 • Tankevekkende artikler
 • Faglig relevante nyheter
 • Eldre bokskatter fra vår katalog

For det samiske reinbeiteområdet skal reindriftsloven legge til rette for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift med basis i samisk kultur, tradisjon og sedvane til gagn for reindriftsbefolkningen selv og samfunnet for øvrig. Denne lovkommentaren inneholder en grundig omtale av loven og dens bestemmelser.

Boken retter seg mot dommere, jurister og andre som befatter seg med reindrift.

Papirutgaver av kommentaren

 • Reindriftsloven

  Dette innholdet er ikke i ditt abonnementReindriftsloven

  Lovkommentar

  2020

  Les PDF-versjon