Sliter­ordnings­avtalen

Sliter­ordnings­avtalen

Kommentar­utgave

Slitertillegg er en ekstra ytelse til arbeidstakere som tar ut privat avtalefestet pensjon (AFP) før fylte 65 år, og som da trer ut av arbeidslivet. Slitertillegget følger av sliterordningsavtalen, som ble inngått i 2019 mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), og springer ut av overenskomster med NHO fra 2018 om å benytte kapitalen i Sluttvederlagsordningen til en sliterordning. En parallell ordning ble etablert av arbeidsgiverforeningen Spekter i 2019.

Denne boken inneholder grundige kommentarer til sliterordningsavtalen og tilhørende regelverk. Kommentarutgaven vil være nyttig for alle som arbeider med arbeidslivsrelaterte og pensjonsfaglige spørsmål, herunder advokater og andre rådgivere samt ansatte og tillitsvalgte i arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner.

Sven Iver Steen er advokat med møterett for Høyesterett og partner i Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Ane Apeland er juridisk seniorrådgiver i Fellesordningen for avtalefestet pensjon, som også administrerer Sliterordningen.

Papirutgaver av kommentaren