Syke­fravær

Syke­fravær

Nye arbeids­oppgaver, om­plassering eller opp­sigelse

1. utgave
NB! Nyere utgave finnes.

En praktisk bok som gir svar på en rekke spørsmål ved sykefravær.

Hvor fritt står arbeidsgiveren til å sette ansatte med høyt sykefravær til nye arbeidsoppgaver, ny stilling eller gå til oppsigelse? Hvor mye tilrettelegging kan ansatte kreve når de er blitt helt eller delvis syke? Hvordan skal ansatte følges opp under sykefraværet? Virker IA-avtalen? Dette er spørsmål som besvares i denne boken, som illustrerer problemstillingene gjennom praktiske eksempler og saker fra domstolene. Basert på faktiske saker gis det en rekke råd, og det er vedlagt eksempler på dokumenter som kan brukes under sykefraværsoppfølgingen. Boken er nyttig for både arbeidsgivere, arbeidstakere og fagforeninger.

Andre utgaver av denne boken