Andreas Føllesdal

Andreas Føllesdal

Professor i politisk filosofi ved Universitetet i Oslo.
Ph.d. 1991.

Føllesdal er født i Boston i USA, har doktorgrad fra Harvard University, er norsk filosof og professor ved Universitetet i Oslo.

Føllesdal ble i 1991 Ph.d. på en avhandling om «The significance of National Boundaries for International Distributive Justice» ved Harvard University. Føllesdal er i dag professor i politisk filosofi ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, hvor han har vært professor siden 1999, og er Co-Director for PluriCourts, et senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet.

I 2002-2003 ble han utnevnt som Fulbright New Century Scholar. Føllesdal ble i 2012 valgt inn i Det Norske Videnskaps-Akademi. Videre er han redaktør for flere bokserier, deltar i flere forskningsprosjekter i EU og er jevnlig Visiting Scholar ved Harvard Center for European Studies.

Bøker av Andreas Føllesdal

Føllesdal, Andreas og Geir Ulfstein (red.), The Judicialization of International Law. A Mixed Blessing?, Oxford University Press 2018.

Nienke, Grossman mfl., The Legitimacy of International Courts, Cambridge University Press 2018.

Squatrito, Theresa mfl. (red.), The Performance of International Courts and Tribunals, Cambridge University Press 2018.

Føllesdal, Andreas, Morten Ruud og Geir Ulfstein (red.), Menneskerettighetene og Norge. Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati, Universitetsforlaget 2017.

Saul, Matthew, Andreas Føllesdal og Geir Ulfstein (red.) The International Human Rights Judiciary and National Parliaments, Cambridge University Press 2017.

Føllesdal, Andreas og Reidar Maliks (ed.), Kantian Theory and Human Rights, Routledge 2014.

Føllesdal, Andras, Johan Karlsson Schaffer og Geir Ulfstein (red.), The Legitimacy of International Human Rights Regimes: Legal, Political and Philosophical Perspectives, Cambridge University Press 2013.

Føllesdal, Andreas, Birgit Peters og Geir Ulfstein (red.), Constituting Europe: The European Court of Human Rights in a National, European and Global Contex, Cambridge University Press 2013.

Nystuen, Gro, Andreas Follesdal og Ola Mestad, (red.), Human Rights, Corporate Complicity and Disinvestment, Cambridge University Press 2011.

Follesdal, Andreas, Ramses Wessel og Jan Wouters, (red.), Multilevel Regulation and the EU: The interplay between Global, Europan and National normative processes, Martinus Nijhoff 2008.

Føllesdal, Andreas og Thomas Pogge (red.), Real World Justice: Grounds, Principles, Human Rights, and Social Institutions, Springer 2005.

Dobson, Lynn og Andreas Follesdal (red.) Political Theory and the European Constitution, Routledge 2004.

Micheletti, Michele, Andreas Follesdal og Dietlind Stolle (red.), Politics, products and markets: Exploring political consumerism past and present, Transaction Press 2004.

Føllesdal, Andreas og Peter Koslowski (red.), Democracy and the European Union, Springer 1997.

Koslowski, Peter og Andreas Follesdal (red.), Restructuring the Welfare State: Theory and Practice of Social Policy, Springer 1997.

Føllesdal, Andreas og Heidi Hoivik (red.), Ethics and consultancy: European perspectives, Kluwer Academic Publishers 1994.

Føllesdal, Andreas (red.), Dyreetikk, Fagbokforlaget 2001.

Fagbøker

Artikler