Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Manus sendes til: tfr-red@jus.uio.no.

Ansvarlig redaktør: Erling Johan Hjelmeng, professor og studiedekan ved Universitetet i Oslo

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

cover
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

  • Utgave 4-5

  • Utgave 3

   • lockedDen nye Bruxelles I-forordning

    av
    • Peter Arnt Nielsen
    s. 289 - 314Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedOmförhandling och medling – Att lösa konflikter och fortsätta samarbeta

    av
    • Petra Sund-Norrgård
    s. 315 - 342Lesetid ca. 22 minutter
   • lockedRätten som rum, kropp och kontext – Det konceptuella förtingligandets rättsvetenskapliga relevans

    av
    • Stefan Larsson
    s. 343 - 363Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedMuch Ado about Nothing? Claims about political appointment to the Norwegian Supreme Court – and what to do – and not to do – about it

    av
    • Andreas Føllesdal
    s. 365 - 371Lesetid ca. 9 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedVibeke Borberg: Princippet om offentlighed i retsplejen,

    av
    • Ragna Aarli
    s. 372 - 377Lesetid ca. 10 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedSven Å Christianson & Marika Ehrenkrona: Psykologi och bevisvärdering

    av
    • Sverre Blandhol
    s. 378 - 381Lesetid ca. 6 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedMattias Dahlberg: Ränta eller kapitalvinst. Grundproblem i kapitalinkomstbeskattningen – särskilt vad gäller finansiella instrument i gränslandet mellan lånekapital och eget kapital

    avs. 381 - 386Lesetid ca. 10 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedJohan Giertsen: Avtaler, 2. utgave

    avs. 386 - 391Lesetid ca. 8 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedAlf Petter Høgberg: I språkets bilde. Elementære logiske emner i juridisk kontekst

    av
    • Eivind Kolflaath
    s. 391 - 400Lesetid ca. 15 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedJan Kleineman & Lars Gorton (Eds.): Money Laundering

    av
    • Guttorm Schjelderup
    • Tina Søreide
    s. 400 - 409Lesetid ca. 14 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedUlla Neergaard og Ruth Nielsen (red): European Legal Method – in a Multi-Level EU Legal Order

    av
    • Per Christiansen
    s. 409 - 414Lesetid ca. 10 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedLena Sisula-Tulokas: Ren ekonomisk skada

    av
    • Bjarte Thorson
    s. 415 - 418Lesetid ca. 6 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedKarin Åhman: Normprövning. Domstols kontroll av svensk lags förenlighet med regeringsformen och europarätten 2000–2010

    av
    • Gjermund Mathisen
    s. 418 - 420Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedEn oversikt over nye bøker innkommet til redaksjonen

    av
    • Kirsten Al-Araki
    s. 421 - 426Lesetid ca. 8 minutter
  • Utgave 1-2

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1982

 • 1981

 • 1980