Carl Wilhelm Tyrén

Carl Wilhelm Tyrén

Nestleder i kommunens kontrollutvalg. Daglig leder og arkitekt i Tyrén.
Sivilarkitekt (1972).

Tyrén driver i dag et eget arkitekt- og rådgivningskontor for oppføring av bolig og næringsbygg.

Han er sivilarkitekt fra Lunds Universitet (1972), bedriftsøkonom (1984) og takstmann (1997) med utdannelse fra Lunds tekniske høyskole og universitet og Norges Handelshøyskole. Tyrén har også jusstudier ved Universitet i Oslo.

Tyrén var bygnings- og reguleringssjef i Sola kommune i 1978–1986. Kommunen var i rivende utvikling og det var her hans interesse for plan- og bygningslovgivningen ble vekket. Deretter hadde han stilling som prosjektleder i entreprenørfirmaet Byggholt AS i Bærum. Som prosjektleder var han involvert i hele prosessen fra tomtekjøp, prosjektering og bygging. Det ga bred erfaring med den lange prosessen det er å utvikle boliger og næringsbygg, ikke minst plan- og byggesaksbehandling. Han arbeidet deretter en periode som regionsjef i konsulentfirmaet Viak AS, som senere ble Asplan-Viak AS.

I 1988 fikk han stillingen som adm. direktør i Arkitektbedriftene, bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for landets arkitektbedrifter. Tyrén samarbeidet tett med bransjeorganisasjoner i byggenæringen. Her var han også en av initiativtagerne til etableringen av Byggenæringens fellesråd, som vi i dag kjenner som Byggenæringens landsforening BNL. I 1995 gikk han over til egen virksomhet som daglig leder i Tyrén AS. Han er tidligere medlem i Bærum kommunes sektorutvalg for eiendom og administrasjon, og er nå nestleder i kommunens kontrollutvalg.

Tyrén er forfatter av Plan- og bygningslovens Kommentarutgave som kommer i ny utgave i 2018.

Bøker av Carl Wilhelm Tyrén

 • Tyrén, Carl W. Plan- og bygningsloven. Lovkommentar, 2. utg., Universitetsforlaget 2018.
 • Tyrén, Carl W. Plan- og bygningsloven. Kommentarutgave, Universitetsforlaget 2010.
 • Tyrén, Carl W, E. Schulze og Johan L. Ditlefsen, Plan- og bygningsloven i praksis: med kommentarer, 4. utg., Tano Aschehoug 2004.
 • Tyrén Carl, W. (red.), Utvidelser og nyanlegg av kirkegårder, Norsk forening for kirkegårdskultur 2001.
 • Fæhn, Ola, Carl W. Tyrén og Bjørn E. Thon, Bygging av egen bolig: gode råd før, under og etter bygging, Forbrukerrådet 1999.
 • Tyrén, Carl W. og Kari Østerud, Håndbok i plan- og bygningsloven med forskrifter: hvordan søke byggetillatelse, 2. utg., BA forlag 1998.
 • Tyrén Carl, W. Godkjenning for ansvarsrett i henhold til plan- og bygningsloven: veileder for søknad om sentral godkjenning: sentral driftsstyring, belysning, brannalarm, nødlys, Elforlaget 1998.
 • Tyrén, Carl W. Forurensningsloven og forskriftene til loven i praksis: kommentarutgave, Høyskoleforlaget 1997.
 • Tyrén, Carl W. og Kari Østerud, Håndbok i plan- og bygningsloven med forskrifter: hvordan søke byggetillatelse, BA forlag 1997.
 • Tyrén, Carl W., E. Schulze og Johan L. Ditlefsen, Plan- og bygningsloven og forskriftene i praksis: med kommentarer, 4. utg. Tano Aschehoug 1997.
 • Tyrén, Carl W., Forurensningsloven og forskriftene til loven i praksis, Tano 1990.

Fagbøker