Dag Stadheim

Dag Stadheim

Partner i Advokatfirmaet Stadheim Vollen Parelius.
Cand.jur. 1987.

Dag Stadheim ble cand.jur. fra Universitetet i Oslo i 1987. Som nyutdannet begynte Stadheim i Skattedirektoratet, hvor han var frem til 1989. Deretter var han dommerfullmektig i 1989-1990. Fra 1990 til 2009 var Stadheim advokat og partner i Brækhus Dege Advokatfirma, før han i flere år drev egen virksomhet i Advokatfirmaet Stadheim. I dag er han partner i Advokatfirmaet Stadheim Vollen Parelius. Stadheim har primært jobbet med fast eiendoms rettsforhold. Han er styreleder i forskjellige selskaper innenfor fast eiendom, og driver også selskapet Boligstyret.no AS som i samarbeid med Huseiernes Landsforbund blant annet tilbyr et eget HMS-internkontrollsystem som Stadheim har utviklet. I tillegg var han initiativtaker til og medvirket til at boligregisteret for borettslagsandeler ble etablert som et offentlig register, og han har vært med på utvikling av regler i den nye eierseksjonsloven.

Bøker av Dag Stadheim

Stadheim, Dag, Håndbok for styremedlemmer i boligselskaper, 4. utg. Universitetsforlaget 2019.

Stadheim, Dag, År 2000. Tilpasning til forholdsregler mot IT-svikt, Tano Aschehouh 1999.

Fagbøker