Erlend Haaskjold

Erlend Haaskjold

Partner i Schjødt Advokatfirma.
Cand.jur. 1996.

Som prosedyreadvokat, foreleser og voldgiftsdommer har Haaskjold særlig arbeidet med formuerettslige fag, og han har skrevet flere bøker og artikler om kontraktsrett og obligasjonsrett.

Haaskjold avla juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1996. Før dette var han i perioden 1995-1996 vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo. Etter avsluttede studier var han dommerfullmektig hos Sorenskriveren i Stjør- og Verdal. Han hadde deretter et studieopphold i England og tok da sin LL.M. ved London School of Economics.

Han begynte som advokat hos Regjeringsadvokaten i 1999 og fikk møterett for Høyesterett i 2003. Han har prosedert en rekke saker for Høyesterett og har også representert Norge i saker for EMD. Han hadde studiepermisjon i 2004-2005 og tok da graden B.C.L. ved Universitetet i Oxford.

Etter vel 10 år hos Regjeringsadvokaten gikk Haaskjold i 2009 over i privat praksis. Han var i perioden 2009-2012 advokat i Advokatfirmaet Thommessen, og i 2012 ble han partner i Arntzen de Besche Advokatfirma. Han var der tilknyttet fagavdelingen for tvist, prosedyre og entreprise. I 2021 tiltrådte Haaskjold som partner i Schjødt Advokatfirma. Han prosederer jevnlig for de alminnelige domstoler og har i tillegg omfattende erfaring som voldgiftsdommer, både i nasjonale og internasjonale tvister. Han sitter i presidentpanelet ved The Chartered Institute of Arbitrators i London og er fast medlem i flere av verdens ledende voldgiftsinstitutter.

Siden 2018 har han vært leder av Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser.

Haaskjold foreleser i formuerettslige fag ved Universitetet i Oslo, og har skrevet flere bøker og artikler om formuerettslige emner. I tillegg har Haaskjold erfaring som «expert witness» om norsk kontraktsrett, selskapsrett og internasjonal privatrett i domstoler i andre land.

Bøker av Erlend Haaskjold

Haaskjold, Erlend, Kontraktsforpliktelser, 2. utg. Cappelen Damm Akademisk 2013.

Haaskjold, Erlend, Obligasjonsrett. En innføring, Universitetsforlaget 2017.

Kilder

Arntzen de Besche, Erlend Haaskjold (lest 9. mai 2020)

Fagbøker

Artikler