Geir Helgeland

Geir Helgeland

Avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementets helserettsavdeling.
Cand.jur. 1990.

Tidligere har Helgeland praktisert som advokat, jobbet som avdelingsdirektør i Utdannings- og forskningsdepartementet og vært sekretariatsleder i likestillings- og diskrimineringsnemnda. Han har arbeidet med offentlige utredninger i Kulturdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Justisdepartementet, og var også sekretær for opplæringslovutvalget.

Helgeland er forfatter av Opplæringslova. Lovkommentar som kom i 3.utgave i 2018.

Bøker av Geir Helgeland

  • Helgeland, Geir, Opplæringslova. Lovkommentar, 3. utg. Universitetsforlaget 2018.
  • Helgeland, Geir, Årsrapport for Juss-buss 1988, Juss-buss 1989.

Les mer her

Fagbøker

Artikler