Geir Sunde Haugland

Geir Sunde Haugland

Tingrettsdommer ved Moss tingrett.
Cand.jur. 2003.

Haugland ble cand.jur. i 2003 ved Universitetet i Bergen. I studietiden var han også ansatt som vitenskapelig assistent, arbeidsgruppeleder og studentstipendiat ved Det juridiske fakultet. Haugland er stadig sensor og veiler for studenter. Etter juridisk embetseksamen fikk han jobb som førstekonsulent hos Justis- og politidepartementet (2003–2004), og siden som rådgiver hos Sivilombudsmannen (2004–2006).

Fra 2006 til 2016 var han ansatt som utreder i Norges Høyesterett. I denne perioden var han også sekretær for Metodekontrollutvalget, som avga NOU 2009: 15 Skjult informasjon - åpen kontroll. Utvalget evaluerte lovgivningen om politiets bruk av skjulte tvangsmidler og behandling av informasjon i straffesaker. Han var også dommerfullmektig ved Moss tingrett i 2010, og hadde senere tre perioder som konstituert tingrettsdommer ved samme domstol.

I 2016 ble han utnevnt som tingrettsdommer.

Bøker av Geir Sunde Haugland

  • Bruce, Ingvild og Geir Sunde Haugland, Skjulte tvangsmidler, Universitetsforlaget 2014.
  • Haugland, Geir Sunde, Våpen- og knivforbudet, Fagbokforlaget 2004.

Fagbøker