Ingvild Bruce

Ingvild Bruce

Stipendiat ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.
Master i rettsvitenskap 2005.

Bruce jobber med en ph.d.-avhandling om sikkerhetstjenesters adgang til bruk av skjulte tvangsmidler for å forebygge angrep på rikets sikkerhet.

Hun er utdannet master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen i 2005. Tidligere har Bruce jobbet som forsker ved Universitetet i Bergen på et prosjekt om internasjonalisering av strafferettspleien (2006–2007). Hun har også jobbet hos Sivilombudsmannen (2007–2008), Justisdepartementet (2008–2009) og som riksadvokatfullmektig ved Riksadvokatembetet (2011–2012). I perioden 2009–2014 var Bruce ansatt som politiadvokat i Økokrim, der hun etterforsket og aktorerte alvorlige straffesaker knyttet til bedrageri og korrupsjon.

I 2008–2009 var Bruce sekretær for Metodekontrollutvalget som avga NOU 2009: 15 Skjult informasjon - åpen kontroll og i 2014–2015 et stortingsoppnevnt utvalg som avga Dok 16 (2015-16) En evaluering av EOS-utvalgets kontroll med EOS-tjenestene. Siden 2016 har Bruce vært stipendiat ved Universitetet i Oslo. I tillegg underviser og sensurerer hun på Politihøgskolens master- og etterutdanning.

Hun sitter også i redaksjonsrådet til Lovdatas flaggsaker og Juristforbundets fagutvalg for strafferett og straffeprosess. Hun har tidligere vært redaktør av tidsskriftet Kritisk Juss og styremedlem i Vålerenga fotball.

Bøker Ingvild Bruce

  • Bruce, Ingvild, Geir Sunde Haugland, Skjulte tvangsmidler, Universitetsforlaget 2018.
  • Bruce, Ingvild, Geir Sunde Haugland, Skjulte tvangsmidler, Universitetsforlaget 2014.
  • Husabø, Erling Johannes og Ingvild Bruce, Fighting terrorism through multilevel criminal legislation. Security Council Resolution 1373, the EU framework decision on combating terrorism and their implementation in Nordic, Dutch and German criminal law, Brill Nijhoff 2009.

Kilder

Fagbøker

Artikler